Kamer erkent als eerste parlement in EU ecocide

09 November 2021

Kamer erkent als eerste parlement in EU ecocide

Vervolging van grote milieumisdrijven moet makkelijker.

Tijdens de COP26 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers als eerste parlement in de EU de misdaad van ecocide erkend. Het huidig nationaal en internationaal wettelijk kader laat niet toe om ernstige schade aan het leefmilieu te bestraffen. Op initiatief van Ecolo-Groen heeft de Kamercommissie Buitenlandse Zaken in een resolutie zonet ecocide als misdaad erkend. Volgende stap is de opname van ecocide in het Belgische strafrecht.

“Vervolging van grote milieumisdrijven moet makkelijker. Wie roekeloos omspringt met ons leefmilieu, mag de dans niet meer ontspringen", zegt Ecolo-Groen fractieleider Wouter De Vriendt. "De strafwet verbiedt op dit moment diefstal of drugshandel, maar zegt niets over de ernstigste misdrijven die tegen onze planeet worden gepleegd. Ook ernstige milieumisdrijven moeten in ons land kunnen worden vervolgd en op internationaal niveau doet het parlement een aantal zeer concrete voorstellen om ecocide te erkennen als misdaden tegen de menselijkheid."

De discussie rond ecocide wordt gevoerd in verschillende landen, waaronder Canada, Finland, Spanje en Portugal. Niet enkel in de politiek, maar ook onder de bevolking begint het thema terecht te leven. Eind juni vond de eerste ecocide-mars plaats in ons land en enkele weken geleden nog kwamen ongeveer 50.000 mensen op straat voor het klimaat.

Ecocide is het uitvoeren van 'onwettige of roekeloze handelingen in de wetenschap dat er een aanzienlijke kans bestaat dat door die handelingen ernstige en wijdverspreide, dan wel langdurige, schade aan het milieu wordt toegebracht'.

In België wordt het politiek debat geleid door Ecolo en Groen. Reeds in juli 2020 diende de fractie een motie in voor de nationale en internationale erkenning van ecocide als misdaad. Vandaag wordt deze goedgekeurd in de Kamer. "Iedereen is akkoord dat het straffeloos vernietigen van het Amazonewoud onacceptabel is. De wetgeving loopt achter, met grootschalige gevolgen voor mens en natuur. Dit kan zo niet verder", stelt Wouter De Vriendt.

In juli dit jaar presenteerde een internationaal panel van experten een nieuwe juridische definitie voor 'ecocide'. Dit maakt het mogelijk de misdaad op te nemen als vijfde internationale misdaad bij het Internationaal Strafhof. Naast de oproep in de resolutie van Ecolo-Groen om hierin het initiatief te nemen, wordt gevraagd om een nieuw internationaal verdrag te initiëren.

"Dit is een grote stap in de strijd ter bescherming van onze ecosystemen. Meer dan elf jaar geleden vond de grootste olieramp in de geschiedenis plaats, Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. Onderzoek toont aan dat de gevolgen na tien jaar onmenselijk groot zijn. Maar van meer bescherming is tot dusver niets gekomen", besluit Wouter De Vriendt.