'Kinderopvang hoort kwalitatief én vrije keuze te zijn'

04 Mei 2023

'Kinderopvang hoort kwalitatief én vrije keuze te zijn'

'Politici moeten ervoor zorgen dat de kinderopvang warm en kwalitatief is met voldoende plaats voor wie er gebruik van wil maken. Politici horen zich niet te moeien met de individuele opvoedingskeuzes van ouders.'

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en parlementslid Celia Groothedde zijn niet te spreken over het voorstel van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau om de kinderopvang te verplichten. 'Politici moeten ervoor zorgen dat de kinderopvang warm en kwalitatief is met voldoende plaats voor wie er gebruik van wil maken. Politici horen zich niet te moeien met de individuele opvoedingskeuzes van ouders', klinkt het scherp bij de groenen.

'Wel of geen gebruik maken van de kinderopvang, dat zou altijd een vrije keuze moeten zijn. Los van inkomen, los van welke taal je thuis spreekt, los van wat een partijvoorzitter graag zou opleggen: het is een individuele keuze die elk gezin zélf zou moeten kunnen maken', benadrukt Vaneeckhout.

In plaats van te koketteren met verplichte kinderopvang, wordt alle tijd en energie beter in oplossingen voor de kinderopvang gestoken, menen de groenen. 'Een versterking van de sector, met goede opleiding en een verbetering van de werkomstandigheden voor de duizenden overbelaste, onderbetaalde en onderschatte mensen in de kinderopvang: dát zou de prioriteit moeten zijn wanneer politici voorstellen lanceren over de kinderopvang', aldus Groothedde.

Zelf leggen de groenen tijdens hun eigen congres verschillende voorstellen op tafel om zorg en kinderopvang toegankelijk te maken voor iedereen. Zo pleiten de groenen voor vijf kinderen per begeleider, een versterking van het statuut van het personeel en stopzetting van de commercialisering. Daarnaast willen de groenen dat ouders zelf ook meer tijd kunnen doorbrengen met hun kind, dankzij uitbreiding van het geboorte- en ouderschapsverlof.

Kindergeld

Daarnaast vinden de groenen dat het debat rond de kinderopvang of school niet tot gemorrel aan het kindergeld mag leiden en dat ouders vooral keuzevrijheid moeten behouden. 'Ouders, rijk of arm, hebben recht op vertrouwen van de overheid, of het nu gaat over hoe ze hun geld spenderen of de keuze om hun kind al dan niet naar de kinderopvang te sturen. Wat politici moeten doen, is aan een solidaire samenleving bouwen. Ingrijpen in individuele keuzes hoort daar niet bij', besluiten de groenen.

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang