Europese renovatiegolf: gebouwen klimaatneutraal in 2050

14 Maart 2023

Europese renovatiegolf: gebouwen klimaatneutraal in 2050

"Veel mensen hebben de centen niet om hun woning te verwarmen, energie en centen vliegen letterlijk via ramen, deuren en dak weg. Deze richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen moet mensen helpen hun huizen te isoleren, de energierekening van mensen te verlagen en klimaatverandering tegengaan."

Het Europees Parlement stemde vandaag over de energiestandaarden voor huizen en gebouwen in Europa. Lidstaten worden verplicht hun huizen en gebouwen klimaatneutraal te maken tegen 2050. Sara Matthieu, Europarlementslid voor Groen: "Veel mensen hebben de centen niet om hun woning te verwarmen, energie en centen vliegen letterlijk via ramen, deuren en dak weg. Deze richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen moet mensen helpen hun huizen te isoleren, de energierekening van mensen te verlagen en klimaatverandering tegengaan. Dat is een win-win voor iedereen."

De wet moet ervoor zorgen dat alle gebouwen in Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te halen, is het voorstel om stapsgewijs het minimale energielabel te verhogen. Rechtse partijen waren tegen, maar dat kon voorkomen worden. Matthieu: "Hoewel lidstaten hier in het voorstel beperkt vanaf mogen wijken, zijn deze tussendoelen cruciaal om ervoor te zorgen dat landen niet pas na 2030 actie ondernemen of alleen actie te ondernemen als mensen zelf al aan de slag gaan. Deze wet geeft de hoognodige zekerheid aan huiseigenaren en de industrie om woningrenovatie te versnellen, werknemers aan te trekken en grote investeringen te doen.”

Energiearmoede tegengaan

De groenen konden bekomen dat de bijhorende fondsen prioritair naar de meest kwetsbare huishoudens gaan. Ook belangrijke sociale voorwaarden werden toegevoegd. Matthieu: "We bekwamen een ban op uithuiszettingen en disproportionele huurstijgingen om onze kwetsbare gezinnen te beschermen. We pakken energiearmoede aan door eerst die gebouwen te renoveren die het meeste energie verspillen. Zo geven we voorrang aan de mensen die in de slechtste huizen wonen. Wie geen renovatie kan betalen krijgt steun bij huur of renovatiepremies. We installeren ook duizenden infopunten om mensen te begeleiden bij renovatieplannen."

Uitfasering fossiele brandstoffen gebouwen

Het verbod op subsidies voor fossiele boilers vanaf 2024 en een uitfasering van fossiele brandstoffen in gebouwen tegen 2035 zijn belangrijke overwinningen voor de Groene fractie, die de hoofdonderhandelaar leverden voor deze wetgeving.

Lidstaten kunnen onder voorwaarden 5 jaar uitstel krijgen en hybride warmtepompen zijn uitgezonderd van het verbod. Matthieu: “De weerstand tegen dit verbod is enorm, dus om een meerderheid te krijgen moesten we uitzonderingen incasseren. Toch is dit wel degelijk van groot belang. Om duurzame technieken een eerlijke kans te geven en om duidelijkheid te verschaffen: de warmtepomp is de toekomst in Europa."

Nu de positie van het parlement duidelijk is gaan de onderhandelingen met de lidstaten van start. De Europese lidstaten namen hun positie eerder al in. Naar verwachting leidt dit voor het eind van het jaar tot een definitieve Europese wet waarmee gebouwen moeten verduurzamen.

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen