“Maak verlaagd sociaal energietarief definitief”

22 Juni 2022

“Maak verlaagd sociaal energietarief definitief”

“De tijdelijke verlenging is een zeer goede zaak, maar een definitief sociaal tarief is de logische en noodzakelijke volgende stap. De laagste inkomens moeten permanent beschermd worden." (Kristof Calvo)

Al zeker tot het einde van het jaar genieten 2 miljoen Belgen van het verlaagd sociaal energietarief. Ecolo-Groen, voortrekker van het voorstel, wil het daar niet bij laten. Kamerleden Kim Buyst, Kristof Calvo en Samuel Cogolati dienen een wetsvoorstel in om het sociaal tarief structureel te verankeren. “De tijdelijke verlenging is een zeer goede zaak, maar een definitief sociaal tarief is de logische en noodzakelijke volgende stap. De laagste inkomens moeten permanent beschermd worden”, aldus de indieners.

Mensen met de laagste inkomens hebben automatisch recht op het sociaal energietarief. De maatregel bestaat al langer, maar werd in februari 2021 uitgebreid naar mensen die genieten van het recht op verhoogde tegemoetkoming. Dat komt grosso modo neer op een bruto-inkomen van minder dan 1.640 euro per maand. Door deze uitbreiding hebben nu dubbel zoveel gezinnen recht op het verlaagd, sociaal energietarief.

“De stijgende energieprijzen waren de laatste maanden nijpend voor heel erg veel gezinnen. Zowat iedereen bevestigt: gelukkig was er het sociaal tarief. De maatregel is gericht en daardoor heel efficiënt. Moest het uitgebreide sociaal tarief opnieuw wegvallen, dan verhoogt dat de energiefactuur opnieuw voor de meest kwetsbaren. Dat mogen we niet laten gebeuren”, aldus Kim Buyst, Kamerlid Groen inzake energiedossiers.

De stijging van de energieprijzen van de afgelopen maanden zijn immers ongezien. Volgens de CREG is de gemiddelde prijs van elektriciteit voor een Belgisch gezin tussen 2007 en 2021 gestegen met 84 %, voor aardgas met 58 %. Voor het gemiddelde huishouden kan dat een verschil geven van 900 en 1.200 euro per jaar. In de eerste helft van dit jaar bleven de prijzen bovendien stijgen. Gegeven de geopolitieke situatie is zelfs een verdere stijging van de energieprijzen niet ondenkbaar.

Op voorstel van de groene minister van Energie Tinne Van der Straeten besliste de federale regering afgelopen zondag om dat sociaal tarief voor 2 miljoen Belgen te verlengen tot het einde van het jaar, net als de BTW-verlaging op elektriciteit en gas voor iedereen. Bij aanhoudende hoge prijzen beslist de regering bij de begrotingsopmaak in september over het verlengen van de maatregelen tot na de winter.

“De tijdelijke maatregelen zijn belangrijke beslissingen, maar daar mag het niet bij blijven. Zowat alle partijen communiceren sociale plannen en goede voornemens. Wij kiezen bewust voor een wetsvoorstel, dat we ook snel willen inleiden in de Kamer. Als groenen nemen we het initiatief, maar we hopen dat ook andere fracties zich bij het voorstel willen aansluiten. Onze ambitie? Een parlementaire meerderheid op de been brengen tegen dat de tijdelijke verlenging afloopt”, aldus Kristof Calvo, sinds kort de nieuwe Groen-woordvoerder op sociale thema’s zoals koopkracht en armoedebestrijding.

Lees wat Groen wil doen tegen armoede