Onderzoekscommissie kinderopvang: 'Te weinig ambitie, te weinig urgentie'

06 Juli 2022

Onderzoekscommissie kinderopvang: 'Te weinig ambitie, te weinig urgentie'

'Het is heel problematisch dat de meerderheid de urgentie niet voelt en genoegen wil nemen met symptoombestrijding in plaats van echt te hervormen.'

'Als we de crisis in de kinderopvang willen rechttrekken, dan is er volgens ons veel meer nodig dan wat de meerderheidspartijen nu op tafel leggen', klinkt het bij Groen-parlementslid Celia Groothedde en fractieleider Björn Rzoska. 'De voorbije weken waren enorm heftig. De kinderopvang is toe aan een grote hervorming, maar de meerderheid weigert naar het grotere plaatje te kijken: veiligheid en kwaliteit kan je niet van elkaar loskoppelen. Dat bijvoorbeeld de zware norm van 9 kinderen per begeleider naar beneden moet en dat daarvoor fors geïnvesteerd moet worden, is voor ons een vanzelfsprekendheid om de veiligheid in de sector te kunnen garanderen. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn voor de meerderheidspartijen', verduidelijken Groothedde en Rzoska. De groenen zullen daarom zelf een reeks aanbevelingen uitwerken.

Terwijl de meerderheidspartijen alleen willen inzetten op straf en controle, menen de groenen dat er daarnaast ook werk gemaakt moet worden van preventie en de uitbouw van een sterke, kwalitatieve kinderopvang. 'De problemen in de sector zijn veel groter dan op voorhand gedacht, dat bleek uit de schrijnende getuigenissen de voorbije maanden. Het is heel problematisch dat de meerderheid de urgentie niet voelt en genoegen wil nemen met symptoombestrijding in plaats van echt te hervormen', aldus Rzoska.

Voor Groen waren drie conclusies essentieel om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en om ernstig te kunnen onderhandelen met de andere partijen, namelijk: een trapsgewijze afbouw van de zware huidige norm naar 5 kinderen per begeleider, forse investeringen in personeel en versterking van het voorzorgsprincipe door onder meer een sterke focus op pedagogie. Aangezien daar geen gehoor aan werd gegeven, zal Groen eigen aanbevelingen naar voor schuiven.

1 op 5
Om de omstandigheden in de sector structureel te verbeteren pleiten de groenen voor een graduele afbouw van de loodzware norm van 8 à 9 kinderen per begeleider naar 5 kinderen per begeleider, zoals ook in verschillende andere landen de norm is. 'Niemand kan in z'n eentje voor 9 kinderen, en in de realiteit vaak zelfs nog meer, zorgen. Wie vandaag blijft beweren dat dit geen veiligheidsrisico's inhoudt na alle getuigenissen de voorbije weken, die ontkent het zonlicht', klinkt het bij Groothedde.

Investeringen
Forse investeringen zijn niet alleen een cruciale voorwaarde om de zware norm te kunnen verlagen naar 5 kinderen per kindbegeleider, maar ook om het personeelsbestand uit te bouwen. Investeringen moeten betere arbeidsvoorwaarden en een hervorming van de werkvloer en opleiding mogelijk maken. 'Je kan de crisis in de kinderopvang niet structureel aanpakken zonder daar de nodige middelen tegenover te stellen', klinkt het bij Groothedde. 'Dat dit steeds van de onderhandelingstafel werd geveegd, vinden we onbegrijpelijk', verduidelijkt Groothedde.

Versterking voorzorgsprincipe: aanpakken van overtal en pedagogie
Uit de analyses van Groen bleek dat incidenten in de kinderopvang zich vaak voordeden bij initiatieven waar eerder vastgesteld was dat de al zware norm van 9 kinderen per begeleider werd overschreden. Voor de groenen was het een vereiste dat zo'n vaststellingen van 'overtal' in de toekomst niet meer aanvaard mogen worden. Groothedde: 'De kinderopvang kan een plek zijn waar kinderen zich leren hechten, zich veilig voelen, waar ze gestimuleerd worden en op alle vlakken groeien. Maar dat kan alleen als de regering Jambon komaf maakt met overschrijdingen van de kindnorm én fors inzet op sterke, warme pedagogie. Helaas had de meerderheid daar geen oren naar tijdens de onderhandelingen.'

Groothedde en Rzoska besluiten: 'De crisis in de kinderopvang kwam de voorbije maanden tot een kookpunt. Het parlement en de regering Jambon moeten nu doorpakken en ernstig werk maken van hervormingen. Anders is het werk van de onderzoekscommissie voor niets geweest en veel erger nog, wordt de kinderopvang nog maar eens aan haar lot overgelaten. We hopen dus dat de aanbevelingen die we zullen uitwerken alsnog ter harte genomen zullen worden.'

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang