Onze prioriteiten voor gezinnen in Limburg

26 April 2024

Onze prioriteiten voor gezinnen in Limburg

Hogere inkomens en een aangename groene omgeving, daar gaan we voor.

Groen-lijsttrekkers Bright Adiyia (Vlaams Parlement) en Dirk Opsteyn (Federaal parlement) komen naar buiten met 5 opmerkelijke voorstellen die het leven van jonge gezinnen in Limburg kunnen verbeteren. Ze focussen daarbij op het verbeteren van het nettoloon, het hervormen van de kinderbijslag, het versterken van de kinderopvang, het uitbreiden van ouderschapsverlof en het verankeren van groen in de leefomgeving.

In hun voorstellen nemen ze het duidelijk op voor de meest kwetsbaren.

1. Meer nettoloon aan het eind van de maand.

Eerlijke kansen beginnen bij een eerlijk inkomen voor iedereen. “Groen wil werken doen lonen” zegt Dirk Opsteyn “en dat doen we door lasten eerlijk te verschuiven van arbeid naar vermogen en de laagste lonen op te trekken.” Door de lasten op arbeid te verlagen, de fiscaliteit te vereenvoudigen en een grotere bijdrage uit vermogenswinsten te realiseren, zorgt Groen ervoor dat mensen van hun brutoloon meer netto overhouden.

2. Kinderbijslag als krachtig instrument tegen gezinsarmoede

“Het is tijd dat het Groeipakket, de Vlaamse kinderbijslag, haar ambitie echt waar maakt en een krachtig instrument in de armoedebestrijding wordt” zegt Bright Adiyia. Dat kan door het verhogen van de sociale toeslagen voor gezinnen naarmate het inkomen lager is en extra steun te geven aan eenoudergezinnen. Daarnaast wil Groen ook een volledige indexering en welvaartsvastheid van de kinderbijslag.               

3. Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang voor iedereen

“Als kinderopvang kwalitatief is, dan laat ze kinderen en jonge gezinnen opbloeien en een stevige basis ontwikkelen, kunnen ouders met een gerust hart werken, studeren of anders bijdragen aan de maatschappij, en vinden kindbegeleiders er een fijne job” zegt Bright Adiyia. Prioriteit voor Groen is het verlagen van de kindnorm – het aantal kinderen dat één begeleider moet opvangen. Nu is die norm 1 op 9, en voor Groen moet die gaan naar 1 op 5. Dat is goed voor het kind en goed voor de begeleiders.

Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in extra inkomens gerelateerde plaatsten. “In Limburg zijn er in vergelijking met de andere provincies minder plaatsten” weet Adiyia. “Iedere ouder die dat wil moet een plaats vinden in de buurt.”

4. Hervorming van ouderschapsverlof voor een gezonde werk-privébalans

Groen pleit voor een uitbreiding van het ouderschapsverlof van 4 naar 5 maanden, ook voor zelfstandigen en pleegouders, een gendergelijke opname met een genderbonus, en een verbetering van de ontslagbescherming voor ouders. “Voor ons moet de denkwijze ook worden aangepast” zegt Dirk Opsteyn “geef elk kind bij de geboorte een pakketje 'verlof' dat de ouders kunnen gebruiken. Zijn er twee ouders, dan verdelen die dat gelijkwaardig. Een alleenstaande ouder kan het volledige pakketje zelf gebruiken. Dat is eerlijker voor het kind.”

5. De regel van 3-30-300 voor groen in de leefomgeving

“Wie woont of werkt met zicht op groen is gelukkiger, gezonder en ervaart minder stress” zegt Adiyia. Limburg in een groene provincie. “3 bomen zichtbaar vanuit je woning, 30 procent groen per wijk en binnen 300m afstand een buurtpark” daar gaan we voor. Natuur op wandelafstand mag er niet alleen zijn voor de happy few. De meest gebetonneerde wijken willen de groenen dan ook het eerst vergroenen. Daar zijn de gezondheidsvoordelen het grootst.