Recht op abortus in de Grondwet: Ecolo-Groen legt voorstel neer

28 Juni 2022

Recht op abortus in de Grondwet: Ecolo-Groen legt voorstel neer

"Je kan de Belgische situatie niet vergelijken met die in de Verenigde Staten. Maar het arrest toont wel aan dat rechten nooit definitief verworven zijn. Dat is zeker zo als deze rechten niet zijn opgenomen in de Grondwet."

"Dit recht omvat het recht op abortus". Die bepaling wil Ecolo-Groen toevoegen aan artikel 22 van de Grondwet. Dat grondwetsartikel beschermt het recht op privé- en familieleven en is open voor herziening. De groene fractie legt de grondwetsaanpassing vandaag neer.

Het groene voorstel om de rechten grondwettelijk te verankeren komt er na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. “Je kan de Belgische situatie niet vergelijken met die in de Verenigde Staten. Maar het arrest toont wel aan dat rechten nooit definitief verworven zijn. Dat is zeker zo als deze rechten niet zijn opgenomen in de Grondwet. Een recht expliciet verankeren in de Grondwet is dus waardevol”, aldus Kamerleden Eva Platteau en Kristof Calvo, indieners van de grondwetsaanpassing.

Deze week ligt in de commissie Grondwet de vraag voor om hoorzittingen te organiseren over het recht op abortus in de grondwet. Kristof Calvo, lid van Kamercommissie Grondwet: “De grondwet aanpassen doe je uiteraard in overleg. Met ons concreet voorstel willen we de politieke dialoog aangaan met de andere partijen. De vorige legislatuur is tijdens hoorzittingen al door academici geopperd om artikel 22 te vernieuwen. Het artikel is nu open voor herziening en zou dus aangepast kunnen worden. Hoe de specifieke wetgeving rond abortus er concreet uitziet, blijft dan voorhouden aan de gewone wetgever”.

Volgens Platteau mag de grondwettelijke verankering van het recht op abortus de hervorming van de abortuswet niet in de weg staan. “Beide zaken zijn complementair. Binnen het kader van het regeerakkoord werken we hieraan verder. Een onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité is aangesteld om de bestaande wetgeving te evalueren. Groen is voorstander om de termijn te verlengen en de bedenktijd van 6 dagen in te korten naar 48 uur.”

Abortus moet een grondwettelijk worden. Teken onze petitie.