Groen tevreden met afbouw biobrandstoffen van eerste generatie

20 Juli 2022

Groen tevreden met afbouw biobrandstoffen van eerste generatie

“Voedsel hoort thuis op een bord, niet in de tank”  

Minder druk op voedselvoorraden, lagere prijs aan de pomp en beter voor milieu en klimaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed dat de normen vastlegt voor de integratie van hernieuwbare energie in brandstoffen voor de vervoerssector. Concreet gaat het over de afbouw van de eerste generatie biobrandstoffen: hiervoor worden voedingsstoffen zoals soja, tarwe of maïs gebruikt. Groen vraagt al lang om dit systeem af te bouwen.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten: "Kostbaar voedsel inzetten voor de productie van biobrandstoffen kost mensen meer geld aan de pomp en is slecht voor het klimaat. Voedsel hoort thuis op een bord en niet in de tank. Zeker op een moment dat voedsel- en energieprijzen pieken. Er zijn betere manieren om het transport te vergroenen, elektrificatie bijvoorbeeld, die bovendien goedkoper zijn. Daar zetten we op in."

Nu de voedsel- en energieprijzen pieken omwille van de oorlog in Oekraïne, is het zeker niet te verantwoorden om landbouwgewassen in te zetten voor de productie van biobrandstoffen.
Een geleidelijke afbouw van biobrandstoffen is niet alleen noodzakelijk voor milieu en klimaat, maar ook nog eens goed voor de portemonnee van de Belgische autobestuurder. Het afbouwen van de verplichting om biobrandstoffen uit landbouwgewassen bij fossiele diesel en benzine bij te mengen creëert een neerwaarts prijseffect.

Concreet keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed die tegen 2030 voorziet in de afbouw van het gebruik van voedsel in bio-ethanol (4,5%) en bio-diesel (2,5%). Daarnaast moeten alle biobrandstoffen vanaf 2024 aantonen dat zij niet hebben bijgedragen tot ontbossing.

Het voorontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan het Overlegcomité en de Raad van State.

Groen diende in de Kamer een wetsvoorstel in om de uitfasering sneller te laten verlopen. Nadia Naji, covoorzitter van Groen: “Dit is een goede eerste stap en een belangrijk signaal, hoewel het voor ons gerust wat verder had mogen gaan. Het is toch absurd dat we in tijden van stijgende voedselprijzen essentiële voedingsstoffen gaan gebruiken om een tankbeurt nog duurder te maken. Dit systeem afbouwen is de goedkoopste koopkrachtmaatregel om de prijs aan de pomp te verlagen.”

Waarom willen we 100% hernieuwbare energie?