Audit kinderopvang: Regering Jambon kan opvolgen welke kinderopvang norm overschrijdt, maar doet het niet

04 Juli 2022

Audit kinderopvang: Regering Jambon kan opvolgen welke kinderopvang norm overschrijdt, maar doet het niet

'Minder kinderen per begeleider op papier én in de realiteit, alleen op die manier kan de kwaliteit van onze kinderopvang verbeteren én veiliger worden.' (Celia Groothedde)

Het Agentschap Opgroeien, de administratie onder directe verantwoordelijkheid van minister Crevits, heeft alle middelen in handen om per kinderopvanginitiatief na te gaan hoeveel kinderen per begeleider opgevangen worden. Zo kan het agentschap nagaan of daarmee binnen de al zware norm van 8 à 9 kinderen per begeleider wordt gebleven, of dat die norm overschreden wordt en er 'overtal' is. Door tijds- en personeelsgebrek worden die cijfers vandaag echter niet gemonitord. 'Dit is onvoorstelbaar. Al jaren trekt de sector aan de alarmbel over de loodzware omstandigheden in de kinderopvang, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Nu blijkt dat het Agentschap Opgroeien kan monitoren in welke kinderopvanginitiatieven de bezetting te laag is, maar wordt daar niet naar gekeken, laat staan dat ernaar gehandeld wordt. Intussen ploeteren kindbegeleiders verder en worden gevaarlijke situaties in de hand gewerkt', reageert Groen-parlementslid Celia Groothedde verbolgen.

Uit de audit blijkt dat het agentschap de laatste keer een steekproef deed in de zomer van 2021. Groothedde trekt echter in twijfel hoe representatief die resultaten kunnen zijn. 'Onderzoeken hoeveel kinderen er in de zomermaanden in een crèche verblijven en op basis daarvan algemene conclusies trekken, dat is als onderzoek doen naar bezoekcijfers van pretparken op een regenachtige dag in november. Als je op een ernstige manier wil onderzoeken voor hoeveel kinderen een kindbegeleider gemiddeld instaat, dan moet je dat doen in dagelijkse omstandigheden op regelmatige basis, en niet alleen tijdens de luwe zomermaanden', benadrukt Groothedde. 'Op deze manier wordt er een onjuist beeld van de werkelijkheid gegeven.'

Financieel ongezond
Uit de audit bleek bovendien dat heel wat kinderdagverblijven moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. De enige manier om meer inkomsten te genereren voor zo'n initiatief is... meer kindjes opvangen. 'Onze kindbegeleiders werken sowieso al onder loodzware normen en toch biedt dat geen garantie op een degelijk inkomen voor alle begeleiders waardoor ze de norm noodgedwongen gaan overschrijden. Dat is problematisch', klinkt het bij Groothedde. Uit de audit blijkt immers dat de financiële gezondheid van een kinderopvanginitiatief rechtstreeks gelinkt is aan de kwaliteit van de pedagogie. Dat verrast Groothedde niet. 'Hoe kan je nog kwalitatieve opvang garanderen wanneer je instaat voor de zorg van 12, 14 of 16 kindjes? Dat kan niemand.'

Het Groen-parlementslid stipt daarbij aan dat een bijstelling van de norm een basisvoorwaarde is om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren. In de onderzoekscommissie Kinderopvang bracht Groothedde aan het licht dat in initiatieven waar de al zware norm van 8 à 9 kinderen per begeleider overschreden wordt, er vaak ernstige incidenten gebeuren. Onderzoek moet uitwijzen of er een oorzakelijk verband is tussen de twee, maar de regering Jambon mag niet wachten met handelen, vindt Groothedde.

'Om deze problematiek ten gronde aan te pakken, moét de norm bijgesteld worden. Minder kinderen per begeleider op papier én in de realiteit, alleen op die manier kan de kwaliteit van onze kinderopvang verbeteren én veiliger worden', besluit Groothedde.

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang