Europa verlaagt blootstelling asbest op het werk drastisch

03 Oktober 2023

Europa verlaagt blootstelling asbest op het werk drastisch

"In de EU sterven jaarlijks 88.000 mensen aan kanker door blootstelling aan asbest op het werk. Asbest is daarmee de grootste oorzaak van werkgerelateerde kankers. Dankzij ons harde werk worden werknemers véél beter beschermd tegen asbest. Dit is een overwinning voor asbestslachtoffers, slachtofferverenigingen, vakbonden en werknemers die het asbest moeten verwijderen."

Europa verlaagt de blootstellingslimiet voor werknemers aan asbest drastisch: tegen 2029 moeten de limieten 50 keer lager zijn dan vandaag. Daarover gaf het Europees Parlement zonet haar finaal akkoord. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu onderhandelde mee voor een zo ambitieus mogelijke bescherming: "In de EU sterven jaarlijks 88.000 mensen aan kanker door blootstelling aan asbest op het werk. Asbest is daarmee de grootste oorzaak van werkgerelateerde kankers. Dankzij ons harde werk worden werknemers véél beter beschermd tegen asbest. Dit is een overwinning voor asbestslachtoffers, slachtofferverenigingen, vakbonden en werknemers die het asbest moeten verwijderen."

Met de huidige renovatiegolf komt betere bescherming van werknemers geen dag te vroeg. Het akkoord van vandaag voorziet een herziening van de asbestrichtlijn uit 2009. Die herziening verlaagt de blootstellingswaarde van 100.000 vezels per kubieke meter naar 10.000 vezels. Matthieu: "De renovatie van onze huizen en gebouwen is dé grote kans om asbest overal te verwijderen. Maar bouwvakkers en loodgieters die in oude gebouwen werken lopen grote gezondheidsrisico's. We moeten onze werknemers beschermen tegen levensgevaarlijke risico's. In een volgende fase wordt de waarde daarom verder verlaagd naar 2.000 vezels, hiervoor krijgen lidstaten zes jaar de tijd om de nodige meettechnologie aan te kopen. "

Familieleden lopen gevaar

Daarnaast wordt ook flink meer ingezet op opleiding en extra beschermende maatregelen in de hele EU. Matthieu: "We zetten volop in op betere hygiënemaatregelen voor werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers de asbestvezels niet mee naar huis nemen. Dat is een groter gevaar dan we denken. Ik sprak een gezin waarvan de vader in een asbestfabriek heeft gewerkt. Zijn vrouw is overleden door contact met zijn werkuniform. Zo'n vreselijke familietragedies mogen nooit meer gebeuren. Reiniging van de werkkledij en betere preventie zijn daarom ontzettend belangrijk voor de veiligheid van 7 miljoen Europese werknemers."

Wetsvoorstel op komst voor screening asbest in hele EU

De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de Europese wet in nationale wetgeving om te zetten. Maar daar stopt het niet. Het Europees Parlement vroeg twee jaar geleden met een overweldigende meerderheid om nieuwe wetgeving voor een asbestsanering in alle EU-lidstaten. Matthieu: "Asbest verwijderen is de beste preventie voor de gezondheid van arbeiders en mensen. Veilig asbest bestaat niet, er kunnen altijd vezels loskomen die kanker kunnen veroorzaken. Asbestsanering in de hele EU past daarom helemaal in het kankerbestrijdingsplan van de Commissie."

De Commissie komt deze maand met een wetsvoorstel voor de verplichte screening van asbest in Europese gebouwen. Matthieu: "Het asbestattest bestaat al in Vlaanderen, maar dat is slechts de eerste stap naar een volledig asbestvrij Europa. Weten waar het asbest zich bevindt is onvoldoende, verwijdering is de enige veilige optie. Maar dat is duur en moet gebeuren door gespecialiseerde bedrijven. Daarom vraag ik om financiële ondersteuning van burgers die asbest uit hun huis laten verwijderen."

Ontdek hoe Groen gezondheid voorop stelt