Kim Buyst (Groen) legt wetsvoorstel 0% btw op openbaar vervoer op tafel

28 Oktober 2022

Kim Buyst (Groen) legt wetsvoorstel 0% btw op openbaar vervoer op tafel

Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Want we zitten niet alleen in een energiecrisis, maar ook een klimaatcrisis.

Naar aanleiding van de aangekondigde prijsstijging van de NMBS benadrukt Kamerlid voor Groen Kim Buyst dat de Ecolo-Groen fractie een wetsvoorstel om de btw op het openbaar vervoer te schrappen klaar heeft. "De trein, bus en tram moeten de logische keuze worden voor iedereen", aldus Kim Buyst, die mobiliteit opvolgt in de Kamer. "Hogere ticketprijzen, in deze crisistijden, is onaanvaardbaar. Daarom vragen wij om de btw op al het openbaar vervoer definitief te schrappen. Het openbaar vervoer moet financieel toegankelijk blijven voor iedereen."

Voor de groenen staat de stijging van de ticketprijzen haaks op de doelstellingen van de federale regering om de trein net aantrekkelijker te maken. "Zeker in deze crisistijden moeten we mensen ondersteunen door alternatieven voor benzine en diesel net goedkoper te maken in de plaats van duurder. Als mensen verzuipen moet je ze een reddingsboei geven in de plaats van nog wat meer water toevoegen."

Naast treinen goedkoper maken, is het voor Groen ook belangrijk om het aanbod structureel uit te breiden. "Federaal minister voor mobiliteit Georges Gilkinet plant tegen 2040 een forse uitbreiding", aldus Buyst. De "Spoorvisie 2040" moet ervoor zorgen dat tegen 2040 in elk station minstens twee keer per uur een trein stopt, de aansluitingen op bus, tram en metro moeten vanzelfsprekend worden en de uurregelingen van al die soorten openbaar vervoer moeten op elkaar afgestemd worden.

"Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Want we zitten niet alleen in een energiecrisis, maar ook een klimaatcrisis", besluit Buyst. "De trein is een oplossing voor beide: hoe minder fossiele brandstoffen we gebruiken, hoe sneller we van die losgeslagen energieprijzen af geraken én hoe sneller onze CO2-uitstoot daalt. Duurdere tickets passen niet in deze ambitie."

Lees ons standpunt over mobiliteit