Groen wil anonieme sollicitatierondes in strijd tegen discriminatie

22 Maart 2023

Groen wil anonieme sollicitatierondes in strijd tegen discriminatie

'Elke maatregel die discriminatie kan terugdringen, is de moeite om in te voeren. Door sollicitaties te anonimiseren tot aan de gespreksronde, kunnen we zorgen voor eerlijkere jobkansen voor iedereen.'

'Heel wat mensen maken bijvoorbeeld door hun leeftijd, handicap of naam vaak al geen kans meer op een job nog voor hun motivatiebrief goed en wel gelezen is. Door sollicitaties te anonimiseren tot aan de gespreksronde, kunnen we zorgen voor eerlijkere jobkansen voor iedereen', klinkt het bij Groen-covoorzitster Nadia Naji. De groenen lanceren het voorstel naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie en kijken naar de overheid om het goede voorbeeld te geven. 'Bij de federale overheid zijn anonieme sollicitaties al ingeburgerd. Ook voor de Vlaamse overheid ligt er een mooie kans om het goede voorbeeld te geven in de strijd tegen discriminatie', aldus Naji.

Voor heel wat mensen is discriminatie op de arbeidsmarkt bikkelharde realiteit: ze worden bijvoorbeeld weggezet als te oud, hebben een naam die niet 'Vlaams' genoeg klinkt of krijgen geen eerlijke kans omwille van hun gender of handicap. Vaak wordt die beoordeling al in een fractie van een seconde gemaakt op basis van de info op een CV. 'Kennis en vaardigheden: dat zijn de dingen die zouden moeten doorwegen bij een sollicitatie, niet je huidskleur of je naam. Met anonieme sollicitaties krijgen alle kandidaten tijdens de CV-screening en eventuele proeven voorafgaand aan een gesprek, een gelijke kans. Onbewuste vooroordelen worden zo voor een stuk de kop ingedrukt', verduidelijkt Naji.

Naast de federale overheid zijn er ook bedrijven in de privésector die sollicitaties anonimiseren bij de aanwervingen, zoals uitzendbureau Accent. Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit werden anonieme sollicitaties eerder positief beoordeeld. Het onderzoek bevestigde dat sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond een significant grotere relatieve kans hadden op een uitnodiging bij anoniem solliciteren. Een wondermiddel is het evenwel niet en dat beseft Naji ook. 'De strijd tegen discriminatie moeten we op verschillende fronten voeren. Anonieme sollicitaties zullen discriminatie op de arbeidsmarkt niet volledig oplossen, maar kunnen wél bijdragen aan de strijd tegen discriminatie en onbewuste vooroordelen waar veel mensen mee te maken krijgen.'

De groenen dringen erop aan dat ook de Vlaamse overheid mee het goede voorbeeld geeft. 'Elke maatregel die discriminatie kan terugdringen, is de moeite om in te voeren. We sporen dus ook de Vlaamse overheid, één van de grootste werkgevers in Vlaanderen, aan om mee op de kar te springen.'

De groenen hopen dat ook andere bedrijven geïnspireerd worden door het initiatief en zo mee werk willen maken van eerlijke jobkansen voor iedereen.

Volg onze strijd voor gelijke kansen