20 dec 2021

Groen wil psycholoog voor elke scholengemeenschap

Onze jongeren hebben het moeilijk en vinden moeilijk hun weg naar hulp. Dat blijkt uit een recente bevraging van Groen bij meer dan 500 jongeren. Om de drempel naar hulpverlening te verlagen, stelt Groen voor om per scholengemeenschap een psycholoog aan te stellen. Zij zouden snel signalen kunnen oppikken van jongeren die met iets worstelen en hen snel kunnen helpen. 'Met een vaste psycholoog kunnen we de schoolteams versterken en op laagdrempelige wijze snel professionele hulp bieden aan jongeren die zich niet goed in hun vel voelen,' aldus Groen-parlementsleden Elisabeth Meuleman en Jeremie Vaneeckhout.

'Een groot deel van onze jongeren is niet gelukkig. Dat zou ons allemaal moeten alarmeren,' zegt Vaneeckhout. 'Terwijl jongeren vroeger doorgaans de meest optimistische generatie waren, is dat nu helemaal niet meer het geval.' Dat blijkt uit alarmerende cijfers na een recente bevraging van Groen bij meer dan 500 Gen Z'ers. Veertig procent van de jongeren, voornamelijk meisjes, tussen 16 en 24 jaar voelt zich vaak of heel vaak niet goed. In dezelfde leeftijdsgroep maken 2 jongeren op 3 zich zorgen om de toekomst. Dat laatste speelt eveneens bij jongere kinderen: ook 40 procent van de 9 tot 15-jarigen ligt wakker van de toekomst. 48 procent van de ondervraagden geeft bovendien aan dat ze niet weten waar ze terecht kunnen met hun zorgen. Door een vaste psycholoog aan te stellen per scholengemeenschap, willen de groenen de drempel naar hulpverlening verlagen.

'Met de aanstelling van een schoolpsycholoog kunnen scholen sneller en op laagdrempelige wijze een antwoord bieden op de complexe hulpvragen. Tegelijk kunnen moeilijkheden bij jongeren sneller opgemerkt worden, waardoor ze in een vroeg stadium geholpen kunnen worden. Zo voorkomen we dat de zorgen en de complexiteit van de hulpvraag toenemen.' Meuleman nuanceert daarbij dat succesvolle hulpverlening om een persoonlijke klik vraagt tussen een psycholoog en cliënt. Wanneer die er niet is, kan de schoolpsycholoog helpen bij een doorverwijzing naar een collega, steeds ook in nauwe samenwerking met de psychologen van het CLB.

Versterking CLB's

Momenteel zijn CLB's het eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden. De centra krijgen de laatste jaren echter steeds vaker te maken met complexe hulpvragen, waardoor ze minder toekomen aan preventie of kleinere hulpvragen. 'Bovendien is de onderfinanciering bij CLB's een oud zeer,' zegt Meuleman. 'De centra hebben onvoldoende middelen om aan de bestaande en nieuwe noden tegemoet te komen. De leerlingen zijn daar uiteindelijk de dupe van.' De Vlaamse regering besliste bij aanvang van deze regeerperiode om 11 miljoen euro te besparen op pedagogische begeleidingsdiensten en CLB's. Dat laat zich voelen: tussen 2015 en 2020 daalden de werkingsmiddelen van het CLB met meer dan 4 euro per leerling. Hoewel de CLB's vorig jaar en dit jaar meer middelen kregen - bedoeld om tegemoet te komen aan de coronazorgen van onze jongeren - gaan die in de praktijk naar praktische contactopsporing in plaats van naar mentaal welzijn. Naast de aanstelling van een schoolpsycholoog, dringen de groenen er dus ook op aan dat de financiering voor de CLB's opnieuw omhoog gaat.

Dankzij het thema van De Warmste Week - 'kunnen zijn wij je bent' - staat mentaal welzijn deze maand hoog op de agenda. Ook Groen steunt de actie met de verkoop van 'geitenwollen sokken'. Maar, 'mentaal welzijn vraagt meer dan mediacampagnes en tijdelijke inzamelingsacties. Er is nood aan structurele verandering. Met het voorstel dat we vandaag op tafel leggen, sporen we de Vlaamse regering aan om eindelijk te investeren in het welzijn van onze volgende generatie,' zegt Vaneeckhout. Om zijn boodschap kracht bij te zetten, stapt Vaneeckhout de nacht van 21 op 22 december van Mechelen naar het Vlaams Parlement in Brussel. Hij zal daar voorstellen rond mentaal welzijn overhandigen aan de Vlaamse regering, die dan begint aan de begrotingsbespreking voor 2022.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren