Groen wil zonnepanelen op alle sociale woningen en overheidsgebouwen

13 September 2022

Groen wil zonnepanelen op alle sociale woningen en overheidsgebouwen

'Het geld om de energiefactuur op korte en langere termijn te verlichten, is er. Er moeten alleen nog juiste keuzes mee gemaakt worden.'

‘Amper 1 op 20 Vlaamse overheidsgebouwen heeft zonnepanelen. Dat willen we veranderen. Zonnestroom van overheidsgebouwen kan ieders factuur doen dalen. Tegen september volgend jaar zou er op 25 procent van alle Vlaamse overheidsgebouwen die er geschikt voor zijn, zonnepanelen moeten liggen en tegen 2025 moet dat percentage verder opgetrokken worden naar 80 procent,’ zeggen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en fractieleider Björn Rzoska (Groen). 'De regering Jambon moet zich nu concrete doelen stellen en alles op alles zetten om die te halen.' Daarnaast willen de groenen dat ook sociale woningen voorzien worden van zonnepanelen volgens hetzelfde groeipad en dringen ze erop aan dat de regering Jambon de heffingen uit de factuur haalt. Uit analyse van de begroting door de groenen kan de regering Jambon 2,5 miljard inzetten om de crisis aan te pakken. 'Het geld om de energiefactuur op korte en langere termijn te verlichten, is er. Er moeten alleen nog juiste keuzes mee gemaakt worden.'

De groenen dringen aan op een zogenoemde zonnesprint in Vlaanderen en halen er informatie bij ze opvroegen in het parlement. ‘Op de Vlaamse overheidsdaken kan je gigantische zonneparken bouwen. Samen goed voor honderden vierkante kilometers oppervlakte om elektriciteit op te wekken. Die kan terugvloeien naar de samenleving en de facturen van Vlamingen doen dalen. Nu heeft de regering Jambon amper plannen in die richting. Tijd voor actie dus,’ spoort Vaneeckhout de regering Jambon aan.

Hetzelfde geldt voor de energiefactuur van mensen in een sociale woning. Rzoska: 'Minister Diependaele zegt keer op keer dat hij zijn budgetten niet uitgegeven krijgt. In plaats van middelen te verschuiven naar de privémarkt, zou hij er goed aan doen om zijn overschot aan middelen te investeren in zonnepanelen en het energiezuinig maken van de sociale woningen. Zo gaan de sociale budgetten naar wie het écht nodig heeft.'

Daarnaast dringen de groenen er opnieuw op aan om de heffingen uit de factuur te halen. 'Het schrappen van de Vlaamse heffingen kan voor een onmiddellijke verlichting zorgen van zo'n 100 euro op de jaarfactuur. Alle beetjes helpen, waar wacht de regering Jambon dus op?'

2,5 miljard aan mogelijkheden
Volgens berekeningen van de groenen is het mogelijk om 2,5 miljard euro in de begroting gericht in te zetten voor energiemaatregelen. Het gaat dan om de coronaprovisie - geld dat begroot werd in het kader van de coronacrisis, maar waarvoor de kosten lager uitdraaien nu de crisis achter ons ligt - om de kredieten voor sociale huisvesting en om de budgetten van Vlaamse Veerkracht die nog niet besteed zijn.

'Een deel van het budget kan gebruikt worden om nu onmiddellijk de heffingen uit de factuur te halen, de rest van het budget moet de regering inzetten voor structurele maatregelen zoals investeringen in zonnepanelen, isolatie en renovatie. Het zijn die investeringen die de Vlamingen ook op lange termijn beschermen tegen hoge energiefacturen', besluiten Vaneeckhout en Rzoska.

Blijf op de hoogte van het nieuws over energie