Groen wil maximumfactuur in secundair onderwijs: "Elk kind een gelijke start"

01 September 2022

Groen wil maximumfactuur in secundair onderwijs:

"Een maximumfactuur zorgt ervoor dat elk kind een gelijke start krijgt."

Bij de start van het nieuwe schooljaar legt Groen de eis voor een maximumfactuur voor het secundair onderwijs op tafel. "Dat er nog steeds kinderen zijn zonder schoolboeken of kinderen die als enige niet mee kunnen op schooluitstap is fundamenteel onrechtvaardig. Een maximumfactuur zorgt ervoor dat elk kind een gelijke start krijgt", zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji.

Teken de petitie, zorg mee voor een eerlijke start

Eind september 2021 zaten, volgens schatting van VZW Krijt, 3% van de leerlingen in het secundair onderwijs zonder schoolboeken in de klas, omdat ouders de factuur niet konden betalen. "De extra kosten die gezinnen moeten maken voor hun kinderen in het secundair onderwijs lopen te ver uiteen", verduidelijkt Naji. Ze variëren, volgens onderzoekers, van 131,50 euro tot 3678,38 euro per jaar. In 2020 leefde in Vlaanderen 12,4% van de kinderen (0-17 jaar) in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Dit zijn zo'n 154.240 kinderen. "Onze kinderen zijn de toekomst maar krijgen absoluut geen gelijke start. Onderwijs is nochtans cruciaal in het aanpakken van kinderarmoede."

Groen parlementslid Elisabeth Meuleman legt daarom het voorstel van de maximumfactuur voor het secundair onderwijs opnieuw op tafel in het Vlaams parlement. "September is een dure maand voor gezinnen. De aankoop van nieuw schoolmateriaal betekent een grote hap uit het gezinsbudget. De aankoop van laptops, waarbij sommige scholen veel meer kosten doorrekenen naar ouders dan andere, jaagt de kostprijs nog eens de hoogte in."

"De schoolkosten worden verder de hoogte ingejaagd door de verplichte aankoop van laptops. Ook hier zijn de verschillen tussen scholen groot, door het gebrekkige kader bij de uitrol van Digisprong", aldus Meuleman.

De Vlaamse regering wilt, via die Digisprong, elke leerling van een laptop voorzien. Ze voorziet daarvoor 510 euro per leerling. Maar scholen hebben een grote vrijheid hoe ze dat zelf invullen. "Er zijn scholen die een kleine bijdrage voor verhuur vragen, maar andere scholen verplichten dan weer ouders om de laptop aan te kopen, waardoor de kost kan oplopen tot honderden euro's", zegt Meuleman. "Omdat kostenbeheersing in het secundair onderwijs vrijblijvend geregeld is, hangen de schoolkosten bovendien sterk af van de richting die leerlingen volgen en de school waar ze naartoe gaan. Een maximumfactuur, zoals al voor het basisonderwijs bestaat, zal zorgen dat de vrije schoolkeuze geen luxe meer is maar een basisrecht."

"Elk kind moet een gelijke start krijgen op 1 september", besluiten Naji en Meuleman. "Schoolboeken, een goede laptop en kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten mag geen exclusiviteit worden."

BRON: De Leebeeck, K., De Norre, J., Groenez, S., & Havermans, N. (2020). Studiekosten in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Gent: Steunpunt Onderwijsonderzoek

Lees hier ons standpunt over onderwijs