Groen dringt aan op masterplan na noodkreet jeugdzorgsector

19 Augustus 2022

Groen dringt aan op masterplan na noodkreet jeugdzorgsector

"Zolang er niet geïnvesteerd wordt in extra capaciteit, blijft het mislopen. Jongeren en de sector verdienen beter." (Jeremie Vaneeckhout)

Vandaag trekt het West-Vlaamse ­crisismeldpunt aan de alarmbel. Elke dag moeten de hulp­verleners kinderen en jongeren weigeren wegens ‘volzet’. Dit jaar moesten al 1.144 minderjarigen geweigerd worden in noodhulp omdat er geen plaats was. "De realiteit die achter deze cijfers schuilgaat is nog dramatischer. Het wanbeleid van de regering Jambon leidt elke dag tot onmenselijke situaties. Wanneer grijpt minister Crevits in?" Groen-covoorzitter en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout dringt aan op een masterplan voor de jeugdzorg.

Dit is het zoveelste alarmsignaal van de crisisopvang. Uit het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat in 2021 bleek dat jongeren moeten 3 tot 4 weken wachten op crisishulp. Volgens het agentschap Opgroeien stonden er eind december 2020 6.113 kinderen en jongeren op een wachtlijst voor residentiële jeugdhulp. De cijfers duiden op een veel groter probleem. Doordat kinderen en jongeren niet op tijd de juiste begeleiding kunnen krijgen, escaleert de situatie en komen ze in de crisishulp terecht. Er is dus dringend nood aan investering over de hele lijn. "Minister Crevits loopt pijnlijk achter de feiten aan wat betreft de noden op het terrein," reageert Vaneeckhout. "Hoe lang gaat men de noodkreet van de jeugdhulp negeren?"

De regering Jambon onderschat schromelijk het belang van preventie. Door een gebrek aan investeringen stapelen de problemen op en blijft het mislopen. Dit is nadelig voor de jongeren, die geen gepaste hulp en begeleiding krijgen, maar ook voor de voorzieningen en het personeel, die het gevoel hebben met de kraan open te dweilen. "Zolang er niet geïnvesteerd wordt in extra capaciteit, blijft het mislopen. Jongeren en de sector verdienen beter," dringt Vaneeckhout aan. "Er is nood aan minder focus op structuren en meer vertrouwen voor de mensen op het terrein." Groen herhaalt het pleidooi om werk te maken van extra investeringen via een toekomstplan voor Generation Z. Dat zijn de jongeren die na 2000 werden geboren. In dat plan moeten de wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp worden ingekort tegen 2025.

Om werk te maken van extra preventie pleit Groen om in te zetten op samenwerking met onderwijs, waar CLB’s een rol kunnen spelen in preventie en eerste onthaal. “Er zijn geen toverformules, maar er is wel nood aan meer besef van de urgentie bij de regering Jambon en minister Crevits. Hun verantwoordelijkheid is verpletterend. Er moet nu echt een financieel engagement komen”, aldus Vaneeckhout.

Stop de besparingen in de zorg. Teken onze petitie.