Nadia Naji (Groen): Speel niet met de kansen van kinderen

01 December 2022

Nadia Naji (Groen): Speel niet met de kansen van kinderen

"In een welvarend land als België zou elk kind een zorgeloze jeugd moeten hebben, maar de realiteit is anders."

Groen kruipt in december nog hoger op de barricades om kansarmoede hoger op de politieke agenda te zetten.

Want ‘wanneer de Vlaamse regering blijft besparen op kinderen, zien we dat de kansarmoede toeneemt,’ zegt covoorzitster van Groen Nadia Naji. ‘In een welvarend land als België zou elk kind een zorgeloze jeugd moeten hebben, maar de realiteit is anders. Bijna 9% kan geen nieuwe kleren kopen, 17,5% heeft niet de middelen om een onbezorgde vakantie te hebben en ruim 5% startte dit schooljaar zonder schoolboeken.’

De groene covoorzitster herhaalt de eis om het kindergeld te verhogen, voor gezinnen uit de laagste inkomensschijven. 'De Warmste Week is van start gegaan, met als centrale thema kansarmoede bij kinderen. Elk kind draagt een rugzakje, al zitten daar soms meer belemmeringen in dan kansen. Daarom verkoopt Groen symbolisch 'een zak vol kansen' ten voordele van De Warmste Week.'

Verhoog het kindergeld

Het kindergeld (het Groeipakket) wordt in Vlaanderen amper geïndexeerd, terwijl het leven ondertussen duurder en duurder wordt. Toch beschikt de Vlaamse regering over een pot geld van 200 tot 500 miljoen die ze gericht kan inzetten om gezinnen die het echt nodig hebben te ondersteunen.

‘Dit geld niet gebruiken en wegmoffelen in de 'algemene middelen' is een politieke keuze van deze Vlaamse regering,’ zegt covoorzitster van Groen Nadia Naji. ‘Met dit geld kunnen de sociale toelagen verhoogd worden, zodat gezinnen uit de laagste inkomensschijven extra middelen krijgen en zo kinderen uit de armoede kunnen worden gehaald. Want elk kind verdient het recht op een onbezorgde jeugd.’

Uit cijfers van Statbel (2021) blijkt dat de materiële deprivatie bij kinderen zeer groot is. 'Het is een belangrijke indicator die weergeeft wat men zich wel of niet kan veroorloven. Zo kan 17,5% van de kinderen niet eens een weekje onbezorgd met vakantie gaan, zelfs een weekje naar de kust past niet financieel. 9% kan zich geen nieuwe kleren veroorloven en ruimt 5% van de leerlingen startte dit schooljaar zonder schoolboeken,' zegt Naji.

De federale regering verhoogde deze week de minimumuitkeringen en de minimumlonen via de welvaartsenveloppe. 'Een belangrijke stap voorwaarts,' aldus Naji. 'Nu is het aan de Vlaamse regering om iets te doen met dé hefboom die ze heeft om gezinnen in armoede te ondersteunen: de sociale toelagen van het kindergeld verdubbelen. Dit is een investering in de toekomst van mensen, onze kinderen en onze samenleving.'

Voor de groene covoozitster is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de besparing op het kindergeld. 'De middelen zijn voorzien, via een indexatie van de federale dotatie, dat niet integraal uitkeren aan onze Vlaamse gezinnen is een duidelijke politieke keuze, maar niet de onze.'

Verkoop ‘zak vol kansen’

Op 1 december 2022 start Groen met de verkoop van 'een zak vol kansen' ten voordele van de Warmste Week. ‘Kansarmoede is het centrale thema van de Warmste Week. Elk kind draagt een rugzakje, al zitten daar soms meer belemmeringen in dan kansen. Daarom verkopen wij symbolisch stoffen rugzakken 'vol kansen' want voor ons verdient elk kind een zak vol kansen,’ legt Naji uit.

Een rugzak kost 15 euro en de volledige opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week. Het ontwerp op de zak is van Leticia Sere.

De zak kan aangekocht worden op de webshop van Groen.