Verkeersveiligheid: Groen wil meer politiecontroles en betere registratie

04 April 2023

Verkeersveiligheid: Groen wil meer politiecontroles en betere registratie

'Met goede controles kunnen we menselijke drama’s voorkomen. Maar doordat lokale politiezones hun controles niet of gebrekkig registreren, weten we niet of we nu meer of net minder politiecontroles uitvoeren.' 

Om de verkeersveiligheid te verhogen en tot een forse vermindering van het aantal verkeersdoden op onze wegen te komen, werden verschillende maatregelen in het Vivaldi-regeerakkoord ingeschreven met als sluitstuk dat de politiecontroles fors opgekrikt worden. Alleen vaart de regering blind in die doelstelling blijkt uit antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een vraag van Groen-parlementslid Kim Buyst. "Volgens het regeerakkoord moet één op drie bestuurders gecontroleerd worden op de grootste gevaren op de weg: alcohol, drugs, snelheid, afleiding door gsm-gebruik en gordeldracht", legt Buyst uit. “Maar doordat lokale politiezones hun controles niet of gebrekkig registreren, weten we niet of we nu meer of net minder politiecontroles uitvoeren. Met goede controles kunnen we menselijke drama’s voorkomen. Daarom dringen we er bij minister Verlinden op aan dat ze werk maakt van meer politiecontroles én betere registratie van de controles die vandaag gebeuren."

De pakkans opdrijven stond al in zowat elk regeerakkoord, maar geen enkele minister van Binnenlandse zaken, al is het Jan Jambon (N-VA), Pieter De Crem (CD&V) of Annelies Verlinden (CD&V), kan aantonen dat die belofte ook echt gerealiseerd werd.

Volgens de officiële cijfers van het aantal geregistreerde politiecontroles haalt minister Verlinden de zelf opgelegde doelstelling niet. Die cijfers tonen zelfs dat het aantal controles op alcohol, drugs en snelheid daalt ten opzichte van 2018, en dus zelfs lager ligt dan voor het aantreden van deze regering. Minister Verlinden verdedigt zich met het antwoord dat die cijfers onvolledig zijn. Maar dat toont volgens Buyst net het probleem aan. "Je kan als minister niet zomaar iets beloven, dat je niet eens kan meten en evalueren."

Het zijn vooral lokale politiezones die onvoldoende adequaat het aantal politiecontroles registeren. Al in 2016 werd door toenmalig minister van binnenlandse zaken een automatische registratie van alcoholcontroles beloofd. Elke ademtest zou door het apparaat zelf geregistreerd worden en doorgegeven aan de databank. Dat systeem is alleen nog steeds niet volledig geautomatiseerd, geeft minister Verlinden toe in een antwoord aan Buyst. Lokale politiezones moeten de gegevens nog steeds opnieuw ingeven. En dat gebeurt dus onvoldoende. "Maak het werk van lokale politiezones eenvoudiger door deze processen te automatiseren en te digitaliseren”, bepleit Buyst. "Zo krijgen we minder administratieve last voor de politie, die zo meer op straat kan zijn, én krijgen we meer accurate cijfers waarmee het beleid dan aan de slag kan.

"Het aantal verkeersdoden moet drastisch dalen, iedereen is het daarover eens, maar we moeten dan ook durven doorpakken inzake controles", besluit Buyst. "Meer politiecontroles zijn nodig en dus is een goede registratie nodig. Minister Verlinden moet werk maken van de digitalisering van de politie en moet zorgen voor meer en efficiëntere controles en afhandeling van de overtredingen."

Lees ons standpunt over mobiliteit