Abortus: 'Zorg en wetenschap horen te primeren op meningen'

17 April 2023

Abortus: 'Zorg en wetenschap horen te primeren op meningen'

'We willen beleid gebaseerd op wetenschap, niet op gevoel. Het is onaanvaardbaar dat een partij de toegang tot zorg zou verhinderen puur en alleen omdat ze zelf een andere mening heeft.'

'14 weken is niét voldoende. We willen beleid gebaseerd op wetenschap, niet op gevoel', dat is de eerste reactie van Groen-covoorzitster Nadia Naji op de aankondiging dat cd&v een abortustermijn wil van maximum 14 weken, hoewel experten 18 weken - of zelfs 20 weken - adviseren. 'Wanneer vrouwen levensbelangrijke beslissingen maken, dan zouden ze daarvoor moeten kunnen terugvallen op wetenschappelijke feiten. Ze zouden niet aangewezen mogen zijn op het buikgevoel van één partij die vindt dat een mening harder doorweegt dan het advies van experten', klinkt het scherp bij Naji.

Nog voor het expertenrapport over verlenging van de abortustermijn besproken is in het parlement, trekt cd&v een rode lijn: hoewel ze akkoord zouden gaan met een verlenging van 12 tot 14 weken, willen ze geen verlenging van de termijn tot 18 of zelfs 20 weken zoals voorgesteld door experten.

'Een abortus vragen doe je niet zo maar. Vrouwen die de stap zetten, zouden wanneer het nog veilig kan, daar altijd de mogelijkheid toe moeten hebben. Het is onaanvaardbaar dat een partij de toegang tot zorg zou verhinderen puur en alleen omdat ze zelf een andere mening heeft', benadrukt Naji. 'Gezondheidsbeleid voer je op basis van wetenschap, het mag niet de inzet zijn van politieke spelletjes.'

Door de beperkte abortustermijn in ons land trekken elk jaar heel wat vrouwen naar Nederland om daar een abortus te laten uitvoeren. 'Sommige Belgische vrouwen worden nu gedwongen om in het buitenland medische zorg te vragen. Met een verlenging van 12 naar 14 weken lost cd&v niets op voor deze vrouwen. Het is goed dat de partij evolueert in haar standpunt, maar voor ons zijn er geen goede argumenten om af te wijken van de wetenschappelijke consensus', besluit Kamerlid Eva Platteau die voor Groen het thema opvolgt in de Kamer.

Abortus moet een grondwettelijk worden. Teken onze petitie.