Samen naar een circulaire economie

22 Maart 2023

Samen naar een circulaire economie

We verlagen de BTW op herstellingen van 21% naar 6%. Zo wordt repareren goedkoper en maken we van de ecologische keuze de logische.

Groen wil materiaal een tweede leven geven

Groen wil minder afval, dat willen we allemaal. Dat is goed voor de planeet, onze gezondheid en onze portemonnee. Het creëert jobs, moedigt innovatie aan en het is rechtvaardig tegenover de (vaak armere) landen waar we ons afval dumpen.

We steunen en sturen bedrijven richting minder verpakking en richting producten die je gemakkelijk kan reparerenhergebruiken en recycleren. We sluiten de kringloop van materialen.

Schrijf je in op onze updates en blijf op de hoogte

Goed voor de planeet

De vraag naar materialen stijgt. Onze planeet kan die stijgende vraag alleen aan, als we goed met onze materialen omspringen. De manier waarop we materialen uit de grond halen en dumpen, is enorm schadelijk voor het milieu en onze planten en dieren.

👉Veel waardevolle materialen vervuilen vandaag nog steeds de oceanen. Dat 'verlies-verlies' zetten we om in een 'win-win'. We houden onze materialen in omloop door te repareren, hergebruiken en recycleren. Dat doen we bijvoorbeeld door statiegeld op blikjes en petflesjes in te voeren. Zo roepen we de plasticsoep een halt toe.

👉De kringloop sluiten is goed, afval vermijden is nog beter. We maken komaf met plastic verpakkingen rond groenten en fruit en verplichten bedrijven om alle verpakkingen zo te ontwerpen dat ze 100% recycleerbaar zijn.

De kringloop van materialen sluiten, helpt onze planeet leefbaar te houden.

Goed voor onze gezondheid

De kringloop sluiten zorgt voor een gezondere omgeving om in te leven. Minder afval in onze omgeving, betekent ook minder afval en microplastics in ons eten en drinkwater.

Goed voor de portemonnee

Onze spullen gaan te snel kapot en repareren lukt vaak niet of is duurder dan nieuwe kopen. Daar brengen we verandering in:

👉 We maken werk van een Reparatiescore. De score staat net zoals de Nutri-Score op het product en geeft aan hoe makkelijk het te repareren is. Producenten zullen betere producten maken om een slechte score te vermijden.

👉We verlengen de wettelijke garantieperiode van 2 naar 5 jaar en stimuleren ondernemingen om producten te maken die langer meegaan.

👉We verlagen de BTW op herstellingen van 21% naar 6%. Zo wordt repareren goedkoper en maken we van de ecologische keuze de logische.

Nieuwe jobs en innovatie dankzij circulaire economie

Ook op economisch vlak halen we winst uit circulair. De kringloop sluiten maakt ons minder afhankelijk van import. De materiaalkosten gaan omlaag en we creëren nieuwe jobs in reparatie, hergebruik en recycling. Inzetten op circulair moedigt innovatie aan en zorgt voor het ontstaan van nieuwe sterke waardeketens.

Hoe creëren we nieuwe jobs en waardeketens? Daar is innovatie voor nodig over de hele keten en samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere betrokkenen. Nu al ontstaan volop nieuwe businessmodellen, zoals deel-, huur en dienstsystemen. Zo'n nieuwe ideeën ondersteunen we. We moedigen een sterke maakindustrie aan en koppelen die aan een sterke herstel- deel- en recyclagesector. We verbeteren het inzamelingsbeleid, zeker voor producten met schaarse grondstoffen.

De overheid zorgt voor het nodige beleidskader. We zorgen dat grote multinationals hun verantwoordelijkheid nemen en ondersteunen lokale ondernemers om de omslag te maken. Zo verlagen we bijvoorbeeld de lasten op arbeid. Dat geld kunnen bedrijven dan investeren in de toekomst.

Verantwoordelijkheid over onze eigen afvalberg

Vandaag dumpt de EU haar afvalprobleem op andere, vaak armere, landen. Dat is een ramp voor het milieu en de mensen daar, want die landen kunnen het afval niet duurzaam verwerken.

Dankzij het harde werk van Europees parlementslid Sara Matthieu is plastic afval exporteren uit de Europese Unie binnenkort verleden tijdMet de nieuwe maatregelen gaan we beter zorgen voor mens en planeet. We nemen als Europa eindelijk onze verantwoordelijkheid en draaien de plastic-kraan dicht.

Ontdek ons standpunt over de overstap naar een circulaire economie