'Zorgwachtlijsten en personeelstekorten zijn politieke keuze'

31 Januari 2023

'Zorgwachtlijsten en personeelstekorten zijn politieke keuze'

'Op het welzijn van mensen bespaar je niet. En toch is dat wat opeenvolgende Vlaamse regeringen al jarenlang doen.'

Terwijl de zorgvraag in Vlaanderen - van de jeugdhulp tot de ouderenzorg - blijft toenemen, groeien ook de personeelstekorten aan. Dat de brede zorgsector dat niet langer pikt en vandaag op straat komt, steunt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout volledig. 'Uit de ene na de andere zorgsector klinken noodkreten omdat de mensen in de zorg verzuipen. Tegelijk botst wie nood heeft aan hulp vaak op een muur van wachtlijsten. De kinderopvang, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg: na jarenlange besparingen zit quasi élke sector in diepe crisis. Hoe veel harder zal de Vlaamse regering de zorg nog uitpersen vooraleer ze investeert in leefbare werkomstandigheden voor het zorgpersoneel en snellere hulpverlening voor wie het nodig heeft?'

Overal zit het zorgpersoneel op haar tandvlees. Terwijl de zorgbehoefte jaar na jaar toeneemt, namen de budgetten structureel af doordat opeenvolgende Vlaamse regeringen de werkingsmiddelen de voorbije tien jaar niet mee lieten stijgen met de toenemende kosten. 'Op het welzijn van mensen bespaar je niet. En toch is dat wat opeenvolgende Vlaamse regeringen al jarenlang doen', hekelt Vaneeckhout. 'Die besparingen wreken zich vandaag: zorgpersoneel bezwijkt onder de druk en zorgvragers kunnen niet altijd rekenen op de nodige hulp. Ook deze Vlaamse regering weigert de nodige investeringen te doen en laat hen aan hun lot over.'

De structurele Vlaamse budgetverlagingen staan in schril contrast met de kentering die Vivaldi federaal inzette. Naast onder meer een miljard euro bijkomende middelen per jaar voor het federale zorgpersoneel en 200 miljoen euro per jaar voor de geestelijke gezondheidszorg, versterkte Vivaldi ook het budget voor de ziekteverzekering om bijkomende zorgnood in de toekomst - bijvoorbeeld door de vergrijzing - op te vangen. Allemaal investeringen waar Groen mee op aandrong. 'Iedereen heeft recht op zorgeloze zorg. In de federale regering trekken we aan de kar om de zorg te versterken, maar het grootste deel van de bevoegdheden zit bij de gewesten. Als ook de Vlaamse regering zou investeren in plaats van te besparen, zouden we veel meer kunnen doen', klinkt het bij Vaneeckhout.

Kwaliteit daalt
Door de opeenvolgende Vlaamse budgetverlagingen staat de kwaliteit van onze zorg zwaar onder druk. Vaneeckhout verwijst daarbij naar het feit dat leefgroepen - bijvoorbeeld in de jeugd- en gehandicaptenzorg - steeds vaker (tijdelijk) sluiten of een opnamestop invoeren omdat er te weinig personeel is om de nodige zorg te bieden. Maar ook de ouderenzorg of de kinderopvang, waar de crisis de voorbije maanden het sterkst zichtbaar werd, wankelen onder de zware werkomstandigheden. 'De druk op het zorgpersoneel is vandaag zo groot dat ze aangeven dat ze hun werk niet meer naar behoren kunnen doen. In plaats van dat de Vlaamse regering de werkingsmiddelen verhoogt en werk maakt van een sterk zorgsysteem, kiest ze ervoor de neerwaartse spiraal verder te zetten. Onbegrijpelijk', klinkt het bij Vaneeckhout.

De Groen-covoorzitter besluit: 'Elke Vlaming doet ooit beroep op onze zorgsector, maar voor niet iedereen is die zorg vandaag gegarandeerd. Wanneer gaat de Vlaamse regering onze zorg versterken in plaats van eigenhandig de afbraak ervan te organiseren?'

Zorg mee voor de zorg. Teken onze petitie.