Bankierseed gestemd!

14 December 2023

Bankierseed gestemd!

"Met deze eed verduidelijken we dat bankiers een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Bankiers zouden altijd ten dienste van de samenleving moeten staan - de eed geeft ons een handvat om ervoor te zorgen dat dit zo blijft."

Na een lang parcours keurde de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vandaag de bankierseed goed. Federale parlementsleden Dieter Van Besien (Groen) en Gilles Vanden Burre (Ecolo) verwelkomen de eed: "Met deze eed verduidelijken we dat bankiers een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Bankiers zouden altijd ten dienste van de samenleving moeten staan - de eed geeft ons een handvat om ervoor te zorgen dat dit zo blijft."

Na de bankencrisis van 2008 kreeg de beroepsgroep van bankiers een slechte naam. Nochtans is vertrouwen in bankiers en banken een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van het financieel systeem. De bankierseed is een maatregel die het vertrouwen verder kan herstellen. De individuele verantwoordelijkheid van bankiers wordt verduidelijkt: bijvoorbeeld wanneer zaken fout zouden lopen, kan ook effectief een sanctie volgen.

"Sinds 2008 is er regelgeving bijgekomen om ons financieel systeem robuuster te maken." stelt Van Besien. "Die ingrepen waren goed en nodig, maar de nieuwe bankierseed is een aanvulling op die maatregelen en kan mee de stabiliteit van het hele systeem helpen garanderen. Voor Ecolo-Groen een cruciale stap voor een betere bancaire sector."

De bankierseed is bij uitstek een groene verwezenlijking. Meyrem Almaci (voormalig voorzitster Groen en huidig Vlaams Parlementslid) nam aan het einde van de vorige legislatuur met collega Georges Gilkinet (huidig minister van Mobiliteit - Ecolo) in de Kamer hier het initiatief voor. Het voorstel werd destijds breed gesteund over meerderheid en oppositie heen. Het heeft echter geduurd tot de groenen mee in de regering zaten voor het ook effectief werd uitgewerkt.

De eed is niet vrijblijvend. Wie ze overtreedt, riskeert sancties. Tegen 2026 zullen alle bankiers de eed hebben afgelegd. De FSMA zal een deontologische code opmaken, een tuchtprocedure en een klachtenregeling uitwerken. ‘Bankiers die zwaar over de schreef gaan, kunnen gesanctioneerd worden, tot een beroepsverbod toe. In dat geval komen ze op een zwarte lijst,’ legt Van Besien uit. 'Na de bankencrisis van 2008 werden er amper bankiers verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Met de bankierseed zorgen we ervoor dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren, en zetten we een belangrijke stap naar het responsabiliseren van de bankensector.'

Op de hoogte blijven? Volg me op Facebook!