Kinderopvang: 'Dit is het schandaal te veel'

07 Maart 2022

Kinderopvang: 'Dit is het schandaal te veel'

'Ouders die bezorgd zijn en klacht wilden indienen over een crèche die al verschillende negatieve inspectieverslagen kreeg, werden wandelen gestuurd en talloze meldingen werden genegeerd. Dit is het zoveelste teken op een paar weken dat de procedures onder minister Beke zo scheef zitten dat het kindjes in gevaar brengt. Hoe zal minister Beke zich hier nog uitpraten?'

Groen-parlementslid Celia Groothedde reageert geschokt op het nieuws dat Kind & Gezin, de administratie onder minister Beke die onder andere instaat voor kinderopvang, bezorgde en ontevreden ouders heeft afgeraden officieel een klacht in te dienen over kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje. 'Ouders die bezorgd zijn en klacht wilden indienen over een crèche die al verschillende negatieve inspectieverslagen kreeg, werden wandelen gestuurd en talloze meldingen werden genegeerd. Dit is het zoveelste teken op een paar weken dat de procedures onder minister Beke zo scheef zitten dat het kindjes in gevaar brengt. Hoe zal minister Beke zich hier nog uitpraten?' reageert Groothedde scherp.

Alweer krijgt CD&V-minister Beke een bezwarend schandaal in de kinderopvang te verwerken, zelfs opnieuw over kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje, de crèche waar eind vorige maand nog een bab’tje overleed en dat al ettelijke klachten en negatieve evaluaties kreeg. Nu blijkt dat Kind & Gezin de voorbije maanden tot 30 bezorgde telefoontjes van ouders kreeg, maar daar niets mee deed. Als ouders een klacht wilden indienen over de crèche, dan werd dat bovendien door Kind & Gezin afgeraden 'om de relatie met de crèche niet te verslechteren'. Niet te begrijpen, vindt de Groen-politica. 'Sowieso is ‘risico op een slechtere relatie’ geen reden om ouders geen klacht te laten indienen. En dan uitgerekend bij ‘t Sloeberhuisje. Ofwel wist de klachtenbeheerder niets van de historiek en de negatieve inspectieverslagen, wat dan een probleem op zich is. Ofwel wist die het wel en dan is het alarmerend dat een volgende klacht wordt ontraden,' beklemtoont Groothedde. ‘De kinderopvang moet kinderen niet alleen opvangen, maar moet ook een veilige plek zijn waar kwalitatieve zorg geboden wordt. Dat noodkreten van ouders worden afgewimpeld, is erg problematisch. En kan de minister garanderen dat dit het enige geval was waarbij dat gebeurde?’

In de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement van 23 februari werd minister Beke tijdens het actuadebat nog aan de tand gevoeld over 't Sloeberhuisje. Groothedde vroeg toen expliciet als allereerste vraag of de minister wist dat zijn administratie bezorgde ouders die klacht wilden indienen dat afraadde. De minister antwoordde op dat moment dat hij daar geen info over had. 'Een kinderdagverblijf dat de negatieve inspectieverslagen aaneen rijgt en toch blijft draaien, is niet normaal. Dat nieuwe klachten genegeerd worden, is bezwarend. Dat de bevoegde minister bovendien naar eigen zeggen helemaal niet op de hoogte is, noch actie onderneemt: wie kan dat nog begrijpen?,' hekelt Groothedde. 'De politieke verantwoordelijkheid van Beke in dit dossier weegt met de dag zwaarder. De enige die dat nog niet inziet, is hijzelf.'

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang