Steunpakket energie belangrijke stap vooruit, nu verder werken

01 Februari 2022

Steunpakket energie belangrijke stap vooruit, nu verder werken

'Het nieuwe pakket zorgt voor extra financiële ademruimte. Dit is broodnodig in het licht van de internationale energieprijzen die recent explodeerden. Elke euro steun telt.' (Meyrem Almaci)

Voor Groen is het steunpakket energiemaatregelen van afgelopen nacht een belangrijke stap vooruit. Tegelijk benadrukt de partij dat het werk niet af is.

Voorzitter Meyrem Almaci: 'Het nieuwe pakket zorgt voor extra financiële ademruimte. Dit is broodnodig in het licht van de internationale energieprijzen die recent explodeerden. Elke euro steun telt.'

Voor de groenen was het belangrijk dat het sociaal tarief voor de meest kwetsbaren werd verlengd. 'De verlenging van het sociaal tarief zorgt dat zij die het het meest nodig hebben - 20% Belgische gezinnen, 1 miljoen gezinnen - een lager energietarief betalen. Maar het akkoord van afgelopen nacht gaat verder en voorziet ook steun voor alle Belgen door de combinatie van een btw-verlaging met een extra energiepremie voor iedereen,' verduidelijkt Almaci.

De groene voorzitter vraagt om nu verder te werken aan een structurele hervorming van de energiefactuur om consumenten duurzaam te beschermen tegen hoge energieprijzen. 'Op lange termijn willen we dat het sociaal tarief verankerd wordt, als structurele manier om armoede te bestrijden. We vragen daarnaast om de heffingen in de factuur aan te pakken, zodat we flexibel kunnen inspelen op stijgende energieprijzen.' Het akkoord van afgelopen nacht geeft dat perspectief op een hervorming op langere termijn en doet tegelijk een inspanning op korte termijn.

De partij geeft ook aan dat met het voorliggende akkoord ‘alle meerinkomsten van de btw worden teruggegeven aan de burger, en meer.' De overheid geeft dus terug wat binnenkomt en gaat nog een stevige stap verder dan dat. De partij benadrukt ook dat niemand winst mag maken op kap van de burgers. De overwinsten worden daarom aangepakt.

Niettemin hoopt de Groen-voorzitter dat het niet blijft bij enkel een inspanning van minister Tinne Van der Straeten en haar collega's in de federale regering: 'Samen springen we verder. We nodigen daarom de Vlaamse Regering uit om ook van haar kant heel dringend inspanningen te doen, zodat de factuur van de burgers verder gedrukt kan worden,‘ besluit Almaci.

Blijf op de hoogte van de energieswitch