Groen licht voor allereerste Belgische waterstofwet

24 Januari 2023

Groen licht voor allereerste Belgische waterstofwet

“België is koploper in hernieuwbare waterstof ”, zegt minister Van der Straeten. “Ons land is pionier in waterstoftechnologie en beschikt over een van de meest ontwikkelde waterstofnetwerken ter wereld. Door waterstofvervoer nu te reguleren versterken we deze voorsprong.”

Dinsdag gaf de Kamercommissie Energie in eerste lezing het startsein voor de eerste Belgische waterstofwet. De wet van federaal minister van Energie Tinne van der Straeten regelt het transport van hernieuwbare waterstof via pijpleidingen en is uniek in de wereld. 

België positioneert zich op vlak van groene, hernieuwbare waterstof als koploper in Europa. Daarin kadert ook de waterstofwet, die de kamercommissie energie vandaag heeft goedgekeurd in eerste lezing.

De waterstofwet voert een regelgevend kader in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding om een optimale ontwikkeling van de Belgische waterstofmarkt en van de vervoersinfrastructuur voor waterstof te bevorderen. België heeft het op één na grootste waterstofvervoersnetwerk ter wereld met ongeveer 600 km pijpleidingen, na de VS (~2600 km) en vóór Duitsland (~400 km).

De wet bepaalt de voorwaarden voor de aanduiding van één enkele waterstofvervoersnetbeheerder voor België. Deze beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het verschaffen van vrije en niet-discriminerende toegang tot het waterstofvervoersnet en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof die via zijn netwerk wordt getransporteerd.

De waterstofwet maakt van ons land een voorloper, want momenteel wordt er op Europees vlak nog onderhandeld over een Europese standaard. De Belgische wet zet ijkpunten waar Europa zich kan aan spiegelen.

België is een van de belangrijkste waterstofcentra ter wereld. Meer dan 100 bedrijven en onderzoeksinstellingen werken in België al aan toepassingen langs de waterstofwaardeketen.

België, waterstofpoort naar Europa

"Er liggen volop kansen voor België om de waterstofpoort naar Europa te worden. Onze havens zijn wereldklasse en de bestaande transportinfrastructuur voor aardgas is relatief eenvoudig aan te passen voor waterstof. We zijn enorm goed geconnecteerd met onze buurlanden waar de vraag naar waterstof groeit.” zegt Tinne Van der Straeten.

Door onze waterstofsector te ontwikkelen, kan België een invoer- en doorvoercentrum voor hernieuwbare moleculen worden

Democratische brandstof

Waterstof kan worden geproduceerd. Voor waterstof ben je dus niet afhankelijk van ondergrondse voorraden die ongelijk zijn verdeeld over de wereld, zoals bij fossiele brandstoffen. Niet democratische regimes die over veel fossiele brandstoffen beschikken, misbruiken dat geopolitiek voordeel.

Een veelbelovende methode voor de productie van waterstof is elektrolyse van water met grote hoeveelheden elektriciteit. Met hernieuwbare elektriciteit produceer je groene waterstof. Waterstof kan het goedkoopst worden geproduceerd in landen met veel potentieel aan hernieuwbare energie. Denk aan enorme zonneparken in woestijngebieden of grote windparken in gebieden met veel wind én ruimte.

Die groene waterstof importeren, is voor ons land de goedkoopste manier om aan de groeiende vraag naar waterstof te voldoen en versterkt de Belgische positie als invoer- en doorvoerhub voor moleculen in Europa.

Blijf op de hoogte van het nieuws over energie