Groen beschermt pensioen vrouwen

19 Juli 2022

Groen beschermt pensioen vrouwen

'We hebben als groenen het verschil gemaakt. We hebben gevochten voor de pensioenrechten van vrouwen.' (Jeremie Vaneeckhout)

Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is beperkt tevreden dat de federale regering tot een akkoord kon komen over de pensioenen. 'Onze ambitie ligt hoger. Dit akkoord is niet het eindpunt van de pensioenhervorming, maar een redelijke eerste stap. Een akkoord mét een sociale blik. We hebben als groenen het verschil gemaakt. We hebben gevochten voor de pensioenrechten van vrouwen. Onder de vorige regering was er geen sprake van een hervorming met een sociale stempel. Nu zetten we wel stappen. Dit akkoord houdt rekening met mensen die een deeltijdse job hadden en gunt zo ook veel vrouwen een leefbaar minimumpensioen', zegt Vaneeckhout.

Sommige partijen aan tafel wilden de toegang tot het minimumpensioen fors beperken. Daarbij dreigden vooral vrouwen uit de boot te vallen. Zij hebben vaak deeltijdse loopbanen of zelfs gaten in hun professionele loopbaan omwille van de zorg voor het gezin of anderen. Deze vrouwen beschermen was de cruciale en succesvolle inzet voor Groen. Het minimumpensioen van zoveel vrouwen doen dalen of tout court afnemen, was voor Groen vicepremier Petra De Sutter geen optie. Daarom moesten voor Groen ook moederschapsrust, borstvoedingsverlof en palliatief verlof, net als langdurige ziekte en invaliditeit meetellen voor de opbouw van rechten naar een minimumpensioen.    

CovoorzitterJeremie Vaneeckhout: 'De minimumpensioenhervorming dreigde een grote impact te hebben op vrouwen. Dankzij Petra De Sutter leidt de deal van vannacht niet tot een vrouwelijk pensioenkerkhof en daar ben ik blij om. Voor onze partij is niet-betaald werk in functie van zorg voor kinderen of anderen essentieel in onze samenleving. Mensen daarvoor afstraffen door de toegang tot een gedeeltelijk minimumpensioen te ontzeggen, is onheus. Daarnaast ben ik als linkse politicus trots op het optrekken van het minimumpensioen tot €1500 en het optrekken van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) boven de armoedegrens, eerdere beslissingen van Vivaldi.'

Groen wil in een volgende fase van de pensioenhervorming ook het voorstel van de pensioensplit verder laten onderzoeken. 'Dit is geen eindpunt. Petra De Sutter wil nog deze legislatuur onderzoeken hoe vrouwen, die binnen een koppel vaker de zorgtaken op zich nemen, bij een echtscheiding ook niet hoeven te scheiden van een rechtvaardig pensioen. We zijn voorstander om te bekijken of tijdens de jaren van een huwelijk of wettelijke samenwoonst de partners samen een pensioen kunnen opbouwen om daarna eerlijk te verdelen over de partners', besluit Jeremie Vaneeckhout.

Lees hier ons standpunt over pensioenen