Groen-covoorzitster Nadia Naji stelt vijf jongerenprioriteiten voor op studentenkot: "Studeren mag geen luxeproduct worden voor de happy few"

21 Mei 2024

Groen-covoorzitster Nadia Naji stelt vijf jongerenprioriteiten voor op studentenkot:

"Groen is de enige partij die echt bezig is met de toekomst van jongeren, want enkel met Groen in de regering wordt er echt werk gemaakt van een eerlijk klimaatbeleid" - Nadia Naji

Op een kot in Brussel presenteert Groen haar top 5 prioriteiten voor jongeren. De locatie is niet toevallig, want één van de prioriteiten is betaalbaar onderwijs. Groen-covoorzitster Nadia Naji: "De studiebeurzen moeten naar omhoog voor studenten met een kleiner budget, én we willen meer studenten recht geven op zo'n beurs. Steeds meer studenten staan er alleen voor en moeten knokken om te kunnen studeren. Groen laat niemand achter."

De Groen-covoorzitster wordt vergezeld door 5 jonge topkandidaten van de partij, samen presenteren ze de vijf groene prioriteiten voor jongeren: betaalbaar onderwijs, de grote vervuilers aanpakken, beter en goedkoper openbaar vervoer, opstaan tegen racisme en meer investeren in mentaal welzijn. Nadia Naji (Groen): "Vraag het aan de jongeren op straat: dit zijn de thema's waar ze mee bezig zijn, terwijl er in al die domeinen crisis heerst. Niet moeilijk dat jongeren zich zorgen maken. Omdat ons programma antwoord biedt op de bezorgdheden van jongeren, ligt Groen al jaren goed in de markt bij jongeren." 

De voorstelling gebeurt op een studentenkot, om één van de prioriteiten extra te onderstrepen: betaalbaar onderwijs voor iedereen. Voor jongeren die financieel moeilijk rondkomen, is de stap naar hoger onderwijs minder evident, net omwille van de angst voor het stevig prijskaartje. Een student die op kot gaat, kost gemiddeld 16.000 euro per jaar . Dat is bijna een jaarloon voor de lagere inkomens. Naji: "Stel, je komt moeilijk rond en je woont in Limburg, maar je droomt van dierengeneeskunde studeren, dat kan enkel in Antwerpen of Gent, dus je moet wel op kot. De maximumbeurs voor een kotstudent bedraagt nu zo'n 4.500 euro, daar betaal je zelfs je kot niet mee. Verhoog die studiebeurzen zodat ze minstens de noodzakelijke studiekosten dekken. Studiekeuze mag niet afhangen van je portefeuille of woonplaats."

Groen wil ook meer studenten recht geven op zo'n beurs, want heel veel studenten kom nu nét niet in aanmerking van een beurs, maar komen dus ook nét niet rond. Organisaties als de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) luiden ook al even aan de alarmbel dat ook studenten uit de lage middenklasse de eindjes niet langer aan elkaar kunnen knopen. Naji: "Studeren mag geen luxeproduct worden voor de happy few. Steeds meer studenten staan er alleen voor en komen financieel moeilijk rond. We willen meer studenten recht geven op een beurs. Zij hebben ook recht op onderwijs zonder financiële zorgen."

Naast betaalbaar onderwijs schuiven de groenen nog vier andere prioriteiten voor jongeren naar voor. Groen onderscheidt zich al even met haar unieke positie op vlak van mensenrechten en de strijd tegen racisme en discriminatie. Naji "Jongeren komen te vaak in aanraking met discriminatie door politiediensten. Groen wil dat politieopleidingen hier meer aandacht aan besteedt". Mentaal welzijn is ook een grote bezorgdheid bij jongeren, daarom wil de partij dat jongeren gratis en snel terecht kunnen bij een psycholoog.

Veel jongeren nemen dagelijks openbaar vervoer. Groen wil dan ook beter en goedkoper openbaar vervoer, met een abonnement voor 1 euro per maand voor jongeren. Tot slot is Groen eigenaar van het klimaat-thema, dat veel jongeren belangrijk vinden. Naji: "Groen is de enige partij die echt bezig is met de toekomst van jongeren, want enkel met Groen in de regering wordt er echt werk gemaakt van een eerlijk klimaatbeleid dat de fossiele subsidies voor de grote vervuilers aanpakt."

De top vijf prioriteiten voor jongeren, verteld door vijf jonge topkandidaten van Groen

Betaalbaar hoger onderwijs voor iedereen - Isaura Calsyn (29 jaar) staat op de derde plaats voor de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen.

"Mijn prioriteit is betaalbaar hoger onderwijs voor iedereen. Mijn ouders hadden het ook niet breed, ik ben zelf betaalbaar op kot kunnen gaan en ik vrees dat dat vandaag niet meer mogelijk zou zijn. De kotcrisis baart mij zorgen, het wordt steeds moeilijker om een betaalbaar kot te vinden. Na de verkiezingen moeten de ministers van Onderwijs en van Wonen de handen in elkaar slaan en een kotplan maken, inclusief investeringen in eenvoudige basiskoten, zodat huisvesting voor elke student betaalbaar wordt."

Subsidies voor grote vervuilers afbouwen - Ariane Giraneza Birekeraho (30 jaar) is 1ste opvolger voor het Europees Parlement.

"Ik werk zelf als Climate Policy Manager bij een klimaat-ngo dagdagelijks rond de klimaatcrisis De klimaatjongeren komen al jaren op straat voor een eerlijker klimaatbeleid. Wereldwijd zijn de 100 grootste vervuilers verantwoordelijk voor 71% van de CO2 uitstoot. In ons land gaat er jaarlijks meer dan 20 miljard euro naar fossiele subsidies. Daarom mijn prioriteit: de subsidies voor fossiele vervuilers afbouwen. Een win-win: we redden de planeet en investeren dat geld in de toekomst van jongeren."

Beter openbaar vervoer aan 1 euro per maand voor jongeren - Aimen Horch (28 jaar) is de Vlaamse lijstrekker in Vlaams-Brabant.

"Het gaat al jaren bergaf met De Lijn. Begin dit jaar schrapte De Lijn 3000 bushaltes, bijna 1 op 5. Heel veel jongeren verloren toen hun vlotte verbinding naar school. We moeten echt investeren in De Lijn. Met beter en goedkoper openbaar vervoer zorgen we ervoor dat de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste keuze wordt. Daarom mijn prioriteit: beter en goedkoper openbaar vervoer aan 1 euro per maand voor jongeren. Ik ben zelf een klimaatjongere die opgroeide in een gezin dat moeilijk rondkwam dus ik weet hoe belangrijk zoiets is."

Gratis en snelle psychologische hulp - Paola Travella (27 jaar) is eerste opvolger voor de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen.

"Mijn prioriteit: gratis en snelle psychologische hulp voor jongeren. Jongeren maken zich zorgen. Naast de 'gewone' zorgen die je als puber hebt, is er ook ongerustheid over het klimaat, over de toekomst. Dat weegt op het mentaal welzijn. Jongeren zelf geven ook aan dat ze mentaal welzijn heel belangrijk vinden. Jongeren moeten gratis terecht kunnen bij een psycholoog. Op die manier nemen we een belangrijke drempel weg om hulp te zoeken: namelijk de kostprijs. We moeten ook de wachtlijsten wegwerken. Ik heb juist zelf een half jaar lang op een wachtlijst gestaan voor gespecialiseerde hulp. Een gebroken been of een mentaal probleem: je hebt in beide gevallen recht op snelle hulp."

Opstaan tegen racisme - Emile Luhahi (34) staat op de tweede plaats voor de Brusselse lijst.

"De vijfde en laatste prioriteit: opstaan tegen racisme. Het is belangrijk dat jongeren zichzelf kunnen zijn op straat. Als jeugdwerker in Brussel heb ik zelf gezien hoe jongeren in aanraking komen met discriminatie door politiediensten, soms zelfs in combinatie met politiegeweld. En ik weet ook zelf wat het is om te maken te krijgen met etnische profilering. ik heb al zeker 80 keer mijn pas moeten laten zien aan de politie, zomaar. Daarom wil Groen dat politieopleidingen grondig aandacht besteden aan discriminatie en racisme. In iedere lokale politiezone willen we een aanspreekpunt bij klachten over discriminatie en haatmisdrijven dat die klachten ook effectief opvolgt."