1 Mei: Groen wil werknemers beschermen tegen burn-outs en depressies

29 April 2022

1 Mei: Groen wil werknemers beschermen tegen burn-outs en depressies

"We willen dat de mensen het einde van de maand halen, zowel financieel als menselijk." (Meyrem Almaci)

Naast het pakket aan maatregelen om de koopkracht te verhogen, wil Groen op de dag van de arbeid opnieuw aandacht trekken op de grote uitval bij de werkende Belgen. Het aantal langdurig zieken is op 4 jaar tijd gestegen van 390,000 naar 471,000, een aantal dat sinds corona enkel nog meer de hoogte is ingegaan. Grootste oorzaak is het stijgend aantal burn-outs en depressies. En dat vertaalt zich naar een grote uitval in sectoren zoals de zorg, de kinderopvang en het onderwijs. Meyrem Almaci roept de Vlaamse overheid op om de uitval een halt toe te roepen met onder meer maatregelen zoals de transitiepremie naar aangepast werk en het versterkt inzetten op preventie en vroegtijdige opsporing.

"We willen dat de mensen het einde van de maand halen, zowel financieel als menselijk. De kwaliteit van het werk, werkbaar werk en een degelijk loon gaan dus hand in hand", zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

“Naast de rechtvaardige crisisbijdragen hebben we als sociaal-ecologische partij ook oog voor de enorme uitval bij de werkende mensen”, dixit Meyrem Almaci. “Kijk naar de grote uitval bij het zorgpersoneel, de helden van de coronapandemie. Maar evengoed bij leerkrachten, in de kinderopvang… Die uitval en het groeiend aantal langdurig zieken betekenen niet alleen heel wat menselijk leed, het ontwricht stilaan de economie en heeft ook grote gevolgen voor de schatkist.”

Er zijn momenteel 185,000 werkzoekenden in Vlaanderen. Daar tegenover staan 243,000 langdurig zieken, een aantal dat op 4 jaar tijd met bijna een kwart gestegen is vooral door een groeiend aantal burn-outs en depressies. Meer dan 1 op 3 werknemers geeft aan bovenmatig last te hebben van werkdruk. En steeds meer mensen gaan op vervroegd pensioen omdat ze het werk niet meer aankunnen. Almaci: “Mensen op de arbeidsmarkt hijsen heeft geen zin als ze er en masse terug uitvallen” Iedereen die aan het werk is, moet ook aan het werk kunnen blijven.

De Vivaldi-regering heeft met haar arbeidsdeal hierin al belangrijke stappen vooruit gezet. Zo heeft de Groene vice-premier Petra De Sutter gestreden voor het recht op deconnectie, het individueel opleidingsrecht en betere arbeidsomstandigheden voor platformwerkers. En dat wil ze naar de toekomst nog verder versterken. Daarnaast wil ze nog meer inzetten op betere re-integratie trajecten om mensen sneller terug aan het werk te helpen.

“Maar veel hefbomen liggen Vlaams”, stelt Meyrem Almaci. “De regering Jambon zou veel meer kunnen doen om de grote uitval bij werknemers tegen te gaan.” De groenen pleiten onder andere voor een transitiepremie die de overgang naar aangepast werk moet vergemakkelijken."

“Maar ook preventie is belangrijk” benadrukt Almaci. “Met een goede burn-outpreventie en een meer flexibele werkindeling voor jonge ouders - denk bijvoorbeeld aan deeltijds werken en een flexibele kinderopvang- kan je al veel uitval voorkomen.”

Om de dalende koopkracht bij de bevolking te counteren lanceerde Groen deze week al twee voorstellen rond crisisbijdragen door de superrijken en de energieleveranciers die tijdens de opeenvolgende crisissen buitensporige winsten maakten.

“Wij vragen dat de sterkste schouders dan ook de grootste lasten dragen in tijden van crisis. Dat ze zich solidair tonen met de mensen, met de maatschappij waarin zij floreren”, benadrukt voorzitster Meyrem Almaci. “Onze minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft de koe meteen bij de horens gevat en bekijkt met de Nationale Bank hoe we de overwinsten van de energieleveranciers kunnen aanpakken. Om van de superrijken een faire bijdrage te bekomen vragen we federaal minister van Financiën Van Peteghem om een voorstel op tafel te leggen.”

Lees ons standpunt over mentaal welzijn