Kessel-Lo

Eva Platteau

Opvolger Kamer
Opvolger
1
Kamer
‹ Terug naar overzicht

Als sociaal wetenschapper en mama van een zoontje van 6 jaar ben ik sterk betrokken op wat er leeft in onze samenleving. Armoede, sociale ongelijkheid, milieuvervuiling, de dagelijkse stress die mensen ervaren in het verkeer en op het werk, de klimaatverandering ... Ik ben ervan overtuigd dat het anders kan: menselijker, eerlijker en gezonder. Daarom ben ik al jaren actief bij Groen.

Tijdens mijn studies koos ik voor sociologie, met een specialisatie in sociaal beleid. Ik heb twaalf jaar gewerkt als onderzoeker bij de faculteit sociale wetenschappen in Leuven waar ik me heb gespecialiseerd in Overheidsmanagement en -beleid. Recent ben ik gestart als zelfstandig trainer en adviseur. Ik ben ook auteur van het boek 'De lerende overheidsorganisatie. Veranderingsmanagement in 10 praktijklessen'. Met dit boek wil ik mijn kennis over veranderingsmanagement delen om zo bij te dragen aan een beter werkende overheid. Communicatie en op zoek gaan naar verbinding zijn volgens mij cruciaal, ook bij het ontwikkelen van beleid.

'Mijn passie is een beter werkende overheid. Een overheid die draagvlak creëert, communiceert met burgers en verbindt'

Ik ben fractieleider in de gemeenteraad van Leuven. Op lokaal niveau zie ik hoe Groen een wereld van verschil maakt op vlak van mobiliteit, betaalbaar wonen en leefbaarheid. Maar Groen is ook nodig op de andere bestuursniveaus. Tegen de toenemende armoede, tegen blinde besparingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, voor een energietransitie en voor eerlijkere belastingen. Precies daarom ben ik kandidaat voor de federale verkiezingen. Als eerste opvolger zet ik mijn schouders onder de Kamerlijst voor de provincie Vlaams-Brabant.

Ik wil me inzetten voor:

Eerlijke fiscaliteit: een taxshift en ecologische belastinghervormingen
Gezonde sociale zekerheid en een rechtvaardig pensioenstelsel. Geen verhoging van de pensioenleeftijd zonder te investeren in werkbaar werk
Justitie met een menselijk gelaat. Inzetten op alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals bemiddeling
Duw jij onze groene golf mee richting de parlementen?

Doe mee met de campagne

Versterk samen met mij de groene golf. Sluit je aan bij onze campagne. Elk engagement is welkom, groot of klein, digitaal of mee op straat.

DOE MEE