Gezondheidszorg

De patiënt staat voor ons centraal. Ziekenhuizen zijn geen fabrieken. Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare zorg van hoge kwaliteit. We brengen de eerstelijnszorg dichter bij de patiënten en we laten hen mee beslissen. Overbodige medicatie pakken we aan.

Voorkomen is beter dan genezen. We werken aan een gezondere leefomgeving en preventie, want zo worden minder mensen ziek. En zo besparen we op de kosten van de gezondheidszorg, zonder aan de zorg zelf te raken.

Ziekte maakt mensen kwetsbaar, ook financieel. Elke patiënt krijgt toegang tot de gepaste zorg en niemand moet zich zorgen maken over de factuur. Gezondheidsrisico’s zijn voldoende gedekt door een publieke en solidaire basisverzekering. Ereloonsupplementen in de ziekenhuizen schaffen we af. Ook zonder private hospitalisatieverzekering moet gezondheidszorg betaalbaar blijven.

Patiënten beslissen zelf mee. Over hun eigen zorg, maar ook over beleidskeuzes in de gezondheidszorg. Met sterke rechten voor de patiënt en participatie aan de besluitvorming maken we een gezondheidszorg op maat van de patiënt, eerder dan op maat van de zorgvoorziening.

Zieke mensen moeten op een gezonde manier kunnen genezen. Patiënten krijgen nog te veel overbodige geneesmiddelen of technische prestaties. Zorgverleners krijgen voortaan naast een bedrag per raadpleging of behandeling een groter vast bedrag per patiënt. Zo stimuleren we samenwerking tussen zorgprofessionals en pakken we onnodige prestaties aan.

We versterken de eerstelijnszorg in de buurt van de patiënt, waarin ook geestelijke gezondheidszorg een volwaardige plaats krijgt. Geestelijke gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar worden: wij pleiten voor een tussenkomst voor psychologische hulp.


Voorstellen uit het programma

  • In het ziekenhuis schaffen we ereloonsupplementen voor noodzakelijke ingrepen en basiszorgen af. Daarvoor is een verder hervorming van de ziekenhuisfinanciering nodig.
  • Bij een raadpleging van een dokter of zorgverlener op de eerste lijn, hoef je voortaan enkel nog het remgeld te betalen uit eigen zak. De rest van het ereloon krijgt de zorgverlener rechtstreeks van het ziekenfonds. Dit betekent minder rompslomp en een kleinere drempel voor wie het volledige bedrag niet kan voorschieten.
  • Meer patiënten moeten terechtkunnen in (gratis) wijkgezondheidscentra. Ouderen met chronische aandoeningen krijgen automatisch toegang tot een wijkgezondheidscentrum of een multidisciplinair netwerk groepspraktijk op de eerste lijn. Die praktijk krijgt voor deze patiënten voortaan een jaarforfait in plaats van een bedrag per raadpleging. Voor reguliere patiënten krijgt de groepspraktijk ofwel een vast bedrag ofwel een budget dat voor 60 procent bestaat uit een vast bedrag, voor 30 procent uit een bedrag per raadpleging en voor 10 procent uit een beloning voor kwaliteit.
  • Bij psychische problemen krijg je snelle toegang tot psychologische hulp. Je kan terecht bij een eerstelijnspsycholoog of bij je huisarts. Zij beslissen samen met jou welke zorg je nodig hebt: een kortdurend of een meer gespecialiseerd traject. We voorzien een voldoende groot budget uit de ziekteverzekering, los van de ziekenhuizen. Zo kan het budget niet opgeraken in de loop van het jaar. Iemand met een depressie in november kan rekenen op dezelfde hulp als iemand met een depressie in januari.
  • Voor chronisch zieke mensen lopen de kosten vaak hoog op. De maximumfactuur beperkt hun medische kosten tot een jaarlijks plafond, maar de kosten voor noodzakelijke voedingssupplementen en pijnstillers vallen daar momenteel niet onder. Voor chronisch zieken breiden we de maximumfactuur uit naar deze gezondheidsproducten.
  • We maken geneesmiddelen goedkoper met een sluismodel, dat wil zeggen via openbare aanbestedingen met meerdere aanbieders. Dit gebeurt op basis van een gedetailleerd lastenboek en met garanties rond de prijs en bevoorradingszekerheid. Zo krijgt de patiënt gegarandeerd de beste prijs. Het farmaceutisch bedrijf kan de productie van het geneesmiddel plannen en apothekers kunnen hun stock beter organiseren.
  • De prijs van sommige innovatieve geneesmiddelen loopt erg hoog op. We verplichten de farmaceutische bedrijven om meer klaarheid te scheppen over hoe hun prijs tot stand komt. We werken internationaal samen. Zo is de overheid beter gewapend in onderhandelingen met deze firma's en kan ze ingrijpen via prijscontrole indien nodig.
  • Als patiënt krijg je directe elektronische toegang tot je persoonlijk gezondheidsdossier. Je kan je eigen dossier opvolgen, beheren, controleren en aanvullen. Jij beslist welke gegevens je deelt met welke zorgverlener. Via een patiëntenportaal krijg je gemakkelijk toegang tot mobiele gezondheidstoepassingen en telezorg. De overheid garandeert je privacy en veiligheid: ze legt standaarden op zodat de digitale platformen vlot werken en onderling communiceren.
  • Zorgvoorzieningen maken de informatie over kwaliteit van hun zorg openbaar. Gebruikers bepalen mee welke kwaliteitsindicatoren van belang zijn.
  • We verdubbelen de middelen voor ziektepreventie in België. We stellen gezondheidsdoelstellingen op in overleg met de verschillende bevoegdheidsniveaus en -domeinen. We verdelen het budget in functie van deze prioriteiten.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

Petitie
95%
Lees de petitie ›

Betaal psychologische zorg terug voor iedereen. Teken de petitie

Sinds kort wordt een bezoek aan de psycholoog terugbetaald. Maar door de besparingen van de regering-Michel is er amper budget. Tienduizenden mensen vallen uit de boot: je moet lijden aan angststoornissen, depressie of alcoholverslaving en jongeren en ouderen komen sowieso niet in aanmerking. Dat moet echt beter.

Petitie
60%
Lees de petitie ›

Hou geneesmiddelen betaalbaar

Farma-multinationals gebruiken maffiose truken om de prijzen van levensbelangrijke geneesmiddelen hoog te houden. Door oude geneesmiddelen voor te stellen als nieuwe recepten, bijvoorbeeld. Door schaarste te creëren met behulp van hun patenten. Of door Europese landen tegen elkaar uit te spelen.

Petitie
18%
Lees de petitie ›

Nooit meer bang van de tandarts

Ben jij wel eens bang voor de tandarts? Soms voor de boor of het prikje, maar meestal voor de grote rekening die volgt? Die kan wel eens hoog uitvallen na een bezoek aan de tandarts of orthodontist. Je krijgt lang niet alles terugbetaald van de ziekteverzekering en die aanvullende verzekeringen zijn soms onbetaalbaar.