Meyrem Almaci

Partijvoorzitster en Vlaams Parlementslid

Meyrem Almaci is al decennialang militant en lid van Groen. Ze begon haar politieke carrière als gemeenteraadslid en heeft van daaruit alle niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Onder het motto 'vervloek de duisternis niet, steek een kaars aan' zet ze al heel haar volwassen leven haar schouders onder een inclusieve samenleving. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het verhaal dat er geen alternatief is voor het huidige kortetermijnbeleid. Vanuit het Vlaams Parlement ijvert onze partijvoorzitster nu voor een klimaatneutrale haven, een circulaire economie en meer ademruimte voor burgers en bedrijven in dit land.

'Vervloek de duisternis niet, steek een kaars aan'

Voor ze Vlaams Parlementslid werd, zetelde Meyrem in de Kamer. Ze streed er voor een eerlijkere financiële sector, waarbij mensen centraal staan en niet dividenden. Haar gedrevenheid in de Dexia-commissie leverde haar de bijnaam 'Miss Dexia' op. In die commissie dwong ze een strenger banktoezicht af.

Meyrems gedrevenheid voor een betere samenleving dwingt respect af bij vriend en vijand. Ze is geboren in 1976 en is moeder van twee kinderen.