Groen zet welzijn, klimaat en strijd tegen ongelijkheid centraal

27 Augustus 2022

Groen zet welzijn, klimaat en strijd tegen ongelijkheid centraal

'Groen is meer dan groen: de strijd voor een beter klimaat is onlosmakelijk verbonden met de strijd voor meer welzijn en meer gelijkheid. Dat zullen we vanaf vandaag nog sterker benadrukken.'

Even eenvoudig naar de psycholoog als naar de huisarts, goedkoper met de trein door Europa reizen en gratis maaltijden voor kwetsbare kinderen op school. Het is een greep uit de inhoudelijke klemtonen die Groen legt tijdens Refresh, een zomers weekend waarop Groen het nieuwe politieke jaar én de koerswijziging van Groen in gang zet samen met zo'n duizendtal aanwezigen. 'Klimaat en milieu blijven de grootste uitdagingen van onze tijd en liggen mee aan de basis van al ons werk. Tegelijk is Groen meer dan groen: de strijd voor een beter klimaat is onlosmakelijk verbonden met de strijd voor meer welzijn en meer gelijkheid. Dat zullen we vanaf vandaag nog sterker benadrukken', klinkt het bij covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout. Het nieuwe elan van de partij, waar een lang traject aan voorafging, gaat gepaard met onder meer een interne reorganisatie en met een kleurrijke opfrissing van de huisstijl en het logo van Groen.

Welzijn staat centraal
Zorgverlener of ontvanger: iedereen heeft recht op zorgeloze zorg. Het aanpakken van de ellenlange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg vindt Groen een topprioriteit. 'Eind 2020 stonden meer dan 6000 kinderen en jongeren op een wachtlijst voor hulp. De realiteit die achter die cijfers schuilgaat is dramatisch. Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg zijn een basisrecht. Een bezoek aan de psycholoog moet even eenvoudig zijn als een bezoek aan de huisarts', stelt Vaneeckhout.

Zorgeloze zorg, dat betekent ook dat mensen hun oude dag kunnen doorbrengen in hun vertrouwde buurt, of dat je kan leven, opgroeien en spelen in een groene omgeving. 'De coronacrisis en de voorbije droge, hete zomer toonden het belang van groene ruimte aan. Iedereen heeft recht op groen in de buurt, want een groene leefomgeving is een gezonde leefomgeving', verduidelijkt Vaneeckhout.

Moedig klimaatbeleid
Op het vlak van energie bevindt Europa zich in een crisis van ongeziene omvang. Naji doet daarbij een duidelijke oproep aan de andere politieke partijen: 'De overheid moet sterker ingrijpen op prijzen en facturen. Het is niet het moment om politieke spelletjes te spelen, dat helpt niets aan de facturen. We moeten over alle niveaus heen samenwerken.'

De omslag naar 100 procent hernieuwbare energie speelt daarin een sleutelrol en willen de groenen verder versnellen. 'Na bijna 20 jaar stilstand maakt deze federale regering eindelijk werk van een daadkrachtig energiebeleid. Dankzij de moedige en deskundige keuzes van Energieminister Tinne Van der Straeten is de energiebevoorrading voor deze winter verzekerd en kan de stroomproductie in ons land al tegen 2030 al voor de helft hernieuwbaar zijn. Dat is goed voor de facturen én een belangrijke stap in het halen van de klimaatdoelstellingen', benadrukt Naji.

Ook op andere gebieden moet de ecologische keuze de goedkoopste of gemakkelijkste keuze zijn, vinden de groenen. 'Heel wat mensen dragen vandaag al hun steentje bij aan een beter klimaat, gewoon omdat dat goed voelt. We willen hen daar maximaal in ondersteunen. Met aanmoediging wanneer het kan en met moedig beleid wanneer het nodig is', verduidelijkt Vaneeckhout. Hij geeft enkele voorbeelden: 'Reizen in Europa zou het goedkoopst en comfortabelst moeten zijn per trein. Met statiegeld op blikjes en plastic flessen voorkomen we zwerfvuil en kunnen we beter recycleren. Met wat politieke wil is er veel mogelijk.'

Strijd tegen ongelijkheid
'De strijd tegen ongelijkheid zetten we onverminderd voort en is een derde belangrijke pijler in ons politiek werk', klinkt het bij Naji, die benadrukt dat het een rijke regio als Vlaanderen onwaardig is dat 1 kind op de 8 opgroeit in armoede. 'Elk kind heeft het recht om kind te zijn. Onderwijs is de hefboom om uit armoede te geraken, maar dan moeten er wel leerkrachten zijn. Het lerarentekort aanpakken is een topprioriteit voor ons', klinkt het bij Naji. De covoorzitster voegt daaraan toe dat je niet kan leren met een lege maag. 'Met een gratis maaltijd voor kwetsbare kinderen haal je zorgen weg en maak je ruimte vrij om te studeren.'

Ook heel wat volwassenen strijden dagelijks om gelijke rechten. In Groen vinden ze een bondgenoot, beklemtoont Naji. 'Praktijktesten wérken. Wanneer voert de regering Jambon die eindelijk in?' Daarnaast benadrukt Naji het belang van te kunnen zijn wie je bent en over je eigen leven te kunnen beslissen 'Het recht op abortus en euthanasie, het recht om te dragen wat je wil, of het nu een hoofddoek of een kort rokje is, of het recht om te trouwen met wie je wil: verworven rechten zijn kwetsbaar. Wij zullen die rechten altijd blijven verdedigen.'