Tine Van den Brande

Vlaams Parlementslid

Bossen, (natte)natuur open ruimte zijn o zo belangrijk voor onze gezondheid, onze levenskwaliteit en voor het leefbaar houden van onze steden en gemeenten. Tine Van den Brande strijdt al 25 jaar als vrijwilliger voor herbebossing, bescherming van onze biodiversiteit en schone lucht. Ze zet haar strijd nu voort in het Vlaams Parlement want beloofde de kiezer en haar eigen dochter om te werken aan een bindend en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Daarnaast focust ze sinds 2012 in de Mechelse gemeenteraad op het beschermen, uitbreiden en verbinden van de natuurgebieden, het vergroenen en ontharden van de stad en de dorpen daarrond en in het bijzonder ook op participatieprojecten die de burger daarin betrekt.

Duurzaam reizen

Als Vlaams parlementslid is duurzaam reizen ook een van haar stokpaardjes. Bij duurzaam reizen houd je rekening met mens, natuur en dier.  Door bijvoorbeeld te kiezen voor  meer openbaar vervoer, een duurzaam Hotel, B&B of kampplaats, je consumptie te beperken, op de aangegeven wandelpaden te blijven. Daarnaast heeft iedereen, rijk en arm,  recht op vakantie en  vrije tijd. Het is essentieel dat de overheid hiervoor  gebruiksvriendelijke kaders uitwerkt en zoveel mogelijk mensen  bereikt.

Media

Tot slot zal je Tine ook aan het werk zien in de commissie media. Voor ze politica was, had ze een succesvolle tv- en theatercarrière.  Ze kent de sector door en door. Ze  ijvert voor een gevarieerd en evenwichtig medialandschap; een sterke openbare omroep naast sterke commerciele zenders. Ze   voert ook een stevige strijdt tegen mediaconcentratie en  desinformatie.

'Ik heb mijn dochter en de kiezers beloofd om te werken aan een duurzame wereld. Een thuis voor mens, dier en natuur'